Megjelenés éve: 
2006

 Tartalom

A kötet az Oktatási Minisztérium támogatásával készült.

Szerkesztette:
Kőpatakiné Mészáros Mária

Lektor:
Vargáné Mező Lilla

Fordította:
Nyirő Zsuzsa, Kovács Judit

A kötet a következő szerzők elemzéseinek felhasználásával készült:
Fonyódi Ilona, Friss Péter, Hámoriné Váczy Zsuzsa, Kókainé Lányi Marietta, Koska Dániel, Kovács Judit, Kőpatakiné Mészáros Mária, Lénárt András, Mayer József, Nagy Gyöngyi Mária, Németh Szilvia, Nyirő Zsuzsa, Radó Péter, Singer Péter, Sipkai Zsuzsa

© Kőpatakiné Mészáros Mária, Mayer József, Singer Péter, 2006

Szerkesztés © Kőpatakiné Mészáros Mária, 2006

© Országos Közoktatási Intézet, 2006

ISBN: 963 682 578 5

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató


Tartalom

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.