Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés kutatásának tanulságai

Az 1998/99-es tanévben indult meg Magyarországon az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés. A két éves képzési programok modern és kurrens szakmákban készítik fel a fiatalokat a munkaerő-piacra való kilépésre, bizonyos feltételek teljesítése esetén pedig lehetőséget adnak a főiskolai szintű továbbtanulásra. Új képzési forma jelent tehát meg, amelynek sajátossága, hogy az oktatás részben középiskolák, részben felsőfokú oktatási intézmények keretében folyik. A kötet az Oktatáskutató Intézetben az AIFSZ társadalmi és oktatáspolitikai illeszkedésével foglalkozó 2001-ben lezárt kutatás eredményeit foglalja össze. Elemzi a rövid idejű felsőfokú szakképzési forma megjelenésének és működésének tapasztalatait a fejlett országokban valamint a magyarországi bevezetés oktatáspolitikai, intézményi és munkaerő-piaci összefüggéseit. Bemutatja a hallgatók körében vizsgálat eredményeit, amelyből képet kaphatunk társadalmi összetételükről, pályaválasztási-iskolaválasztási megfontolásaikról, karrier terveikről, továbbá arról, hogy résztvevőként hogyan vélekednek a jelenleg futó képzési programról. 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.