Az iskolák kettős feladatkörben – oktatási és nevelési intézményként – töltik be társadalmi szerepüket. Az országos tanulói teljesítménymérések rendszeressé válásával jelentős előrelépés történt az intézményrendszer oktatási teljesítőképességének megismerésében. Kevesebbet tudunk azonban az iskolai szocializációról és annak hatásairól, noha ezeknek is fontos szerepe van az egyes tanulók sikeressége és iskolarendszerben való előrehaladása szempontjából.

Az iskola nevelési funkciói, a társadalmi felzárkóztatás és az esélykiegyenlítés az iskolák szocializációs eredményességén alapszik, ezért alapvető fontosságú e terület mélyebb megismerése is. Kötetünk elsősorban a pedagógusokat, a pedagógiai támogató rendszer fejlesztőit, illetve a tanárképzésben részt vevő hallgatókat célozza meg. Az írások reményeink szerint hozzájárulnak az iskola belső világának mind mélyebb, mind több szempontú megismeréséhez.

A kötet tanulmányai – részben vagy egészben – egy 2014 során lefolytatott kvalitatív kutatás eredményein alapulnak, amelynek fókuszában az iskolai szocializá ciós folyamatok egyéni és osztálytermi szintű vizsgálata állt. Az adatfelvétel során 12 intézményben összesen 75 egyéni és fókuszcsoportos interjú készült tanulókkal és pedagógusokkal. 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.