Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján az intézményi, helyi és rendszerszintű változások elősegítéséhez célszerű az érintettek partnerségére törekedni, és a párhuzamos erőfeszítések révén nyert tudást, valamint a működő gyakorlatok cseréjét a hálózatos működés lehetőségeivel támogatni. A meglévő tapasztalatok ellenére a hálózatokban zajló munka, különösen új hálózatok építése és működésük vagy növekedésük segítése, áldozattal járó kihívás a többség számára. A horizontális együttműködéssel járó erőfeszítések olyan befektetést jelentenek, amelyek számos közvetett hatáson keresztül és gyakran csak hosszabb távon "térülnek meg". A hálózatosodás szakmai és pénzügyi ösztönzése csökkentheti a többletvállalásoktól való tartózkodást, a szakmai elbizonytalanodás és a konfliktusoktól való félelem kockázatát. A pályázati lehetőségeken túl az eredményes együttműködés technikai és emberi dimenzióira is nagy hangsúlyt kell fektetni. Az e területre vonatkozó tudás gyarapításához kíván lendületet adni a kiadvány, melynek kérdésfelvetéseit, elméleti alapvetéseit és esettanulmányokra épülő gyakorlati következtetéseit reményeink szerint izgalmas viták és a hálózatosodás további erősödése követheti majd.

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.