(YOUTH MENTORING)

Amennyiben a kétezres évek közepén helytálló volt a megállapítás, napjainkra fokozottan igaz lehet, hogy a fiataloknak sokkal nagyobb – akár személyes, akár társas – nyomással kell megküzdeniük, mint bármelyik korábbi generáció tagjainak. A mentorálás keretében megvalósuló korai intervenció azonban olyan eszközöket és támogatást adhat a fiataloknak, aminek segítségével ezek a nyomások kezelhetőbbé válnak (Be A Mentor, 2006). Ehhez kíván segítséget nyújtani ez a teljesség igénye nélkül készült írás is, amely a nemzetközi és magyarországi szakirodalom, valamint egy kutatás másodelemzése segítségével – elsősorban praktikus, így a kezdő mentorok vagy a programok tervezői és lebonyolítói számára szóló – megállapításait igyekszik összegyűjteni és rendszerezni.

Az ifjúsági mentorálás fogalmának rövid leírását követően a terület kulcsproblémáit mutatjuk be. Megközelítésünkben a mentorálás párbeszéd jellege (vagyis a segítő beszélgetés, kommunikáció), valamint a szerepkörökből (mentor és mentorált) adódó nehézségek, feszültségek az irányadóak.

A második részben a programok nemzetközi hátterét vizsgáljuk, melynek keretében az egyik legrégibb és legnagyobb, amerikai egyesült államokbeli ifjúsági mentorprogramot, a Big Brothers Big Sisters of America (BBBSA) elnevezésű szervezetet mutatjuk be részletesebben. Mérete és több mint száz évre visszanyúló története mellett e program ismertetése azért is indokolt, mert az USA határain túlnyúló hálózatot hozott létre – e sorok írásakor már további 13 országban vert gyökeret – közvetett módon pedig több más államnak szolgált példával. Ezt követően pedig az Útravaló ösztöndíjprogram vizsgálatának másodelemzését mutatjuk be.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.