Az Európai Unió az oktatásról – stratégiai irányok és értelmezések

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet két évvel ezelőtt egy olyan könyvsorozatot indított útjára, amely kiadványon­ként más-más nemzetközi szervezet oktatással, oktatás­politikával kapcsolatos legfrissebb munkáit, megközelí­tésmódjait állítja a középpontba, ismertetve a legfontosabb célokat, eredményeket, megállapításokat. Amikor e soro­zat gondolata felmerült, elsősorban az vezérelt bennünket, hogy megismertessük olvasóinkat a bemutatandó nemzet­közi kezdeményezésekkel és programokkal, és feltárjuk, azok miként formálják, formálhatják az oktatásról alkotott elképzeléseinket, hogyan járulnak, járulhatnak hozzá az oktatáspolitika hatékonyságának és eredményességének ja­vításához. Akár kitörő örömmel, akár ódzkodva fogadjuk a nemzetközi – vagy éppen nemzetek feletti – szervezetek oktatás területén végzett munkáját, abban biztosak va­gyunk, hogy ezen elemzések, a feltárt eredmények ismerete hasznunkra válik.

A Körkép az oktatásról címet viselő sorozat első darab­ja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) oktatással összefüggő, adatokon és elemzéseken ala­puló szerteágazó tevékenységét mutatta be, illetve értelmez­te azok kontextusát. Ez a kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, az Európai Unió oktatással kapcsolatos elképzeléseit, tevékenységeit járja körül, lehetőséget adva a magyar ok­tatáspolitika és szakértői kör számára nemzetközi viszo­nyítási pontok keresésére, megismerésére. Bár a könyvben szereplő tanulmányok mindegyike önálló témát, területet dolgoz fel, az egyes írások több ponton is kapcsolódnak egymáshoz. A kötet számos vonatkozásban tanulságos le­het a döntéshozóknak, így többek között felhívja a figyelmet arra, hogy az Unióban az oktatáspolitikai kormányzás nem egy elszigetelt szakpolitikai aktus, sokkal inkább az egyes (al)ágazatok közötti kormányközi együttműködések há­lózatában formálódó szakpolitikai folyamatok összessége, valamint arra, hogy a különböző országok összevetésekor érdemes figyelembe venni az adott országok oktatási gya­korlatát, adottságait és feltételeit a lehetőségek által is meg­határozott oktatási teljesítmények összehasonlításakor.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.