A kötetben bemutatkozó országok többségében – az Európai Parlament döntése óta eltelt rendkívül rövid idő (másfél-két év) alatt – jelentős lépések történtek a kompetencia alapú oktatás európai keretrendszerének implementációjára. Kiderül, hogy a – több helyen is élénk vitákat, nem egyszer ellenérzéseket is kiváltó – kompetencia ma már Európában sehol nem szitokszó, nem is varázsige, „csak” egy kulcsfontosságú eszköz az európai polgárok számára. A közvetlen helyi előzmények és az oktatási hagyományok sokféleségének, az implementációba bevont szereplői kör rétegezettségének, szélességének és aktivitásának megfelelően színes mozaik áll össze a kötet végére az „implementációs létra” különböző fokain álló tagállamokról. Tovább árnyalja a képet, hogy szigorú vezérfonal híján – amint könyvünk címlapja is szimbolizálja – a nemzeti jelentéseket készítők, a keretrendszer más-más oldalához támasztják azt a bizonyos létrát. A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni az EU tizenegy tagállama implementációs gyakorlatát, és akik szívesen hasznosítanák tapasztalataikat. Tartalom: Előszó a magyar nyelvű kiadáshoz Előszó az angol nyelvű kiadáshoz Chris Van Woensel: Bevezetés Az Európai keretrendszer: helyzetjelentés Tapio Säävälä: Az egész életen át tartó tanulás kulcskompetenciái – az Európai keretrendszer Első lépések: viták és választások Ulla Lindqvist: A folyamat közepén. Kulcskompetenciák svéd kontextusban Majella O’Shea és Majella Dempsey: Kulcskompetenciák a középiskolák végzős osztályaiban: a kulcsképességek beágyazása a felső középiskolai tantervbe, Írországban A kulcskompetenciák keresése Erich Svecnik: Transzverzális kompetenciák integrációja a tantermi oktatásban a középiskolai oktatás első szintjén Karl Desloovere: A digitális képességek fejlesztése során jelentkező akadályok leküzdése Flandriában Kulcskompetenciák és az implementációs létra Maryline Coquidé, Hélène Godinet, Alain Pastor és Jean-Marie Pincemin: Az ismeretek és képességek közös alapja Franciaországban: viták a kompetencia fogalmáról és más akadályokról Enrique Roca és Rosario Sánchez Núñez-Arenas: Állampolgári kompetenciák és oktatás a XXI. században. A kompetenciák kidolgozása és értékelése a spanyol oktatási rendszerben Anna Valouchová és Jaroslav Faltỳn: A nemzeti tantervtől a tanítási gyakorlatig: a kulcskompetenciák kibontása Falus Katalin, Hunya Márta, Varga Attila: A kulcskompetenciák megvalósítása Magyarországon Rendelkezésre álló támogatás: az oktatáskutatás szerepe Ljudmila Ivšek: Kulcskompetenciák Christos Doukas és George Palios: Görögország beszámolója a kulcskompetenciákról Kulcskompetenciák: alapkövek a szakképzéshez Gert van den Brink: A kulcskompetenciák a holland szakképzésben A szerzők A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.