Továbbtanulás és szelekció

Szerkesztette: Szemerszki Marianna

Az érettségi vizsga általánossá válásával egyre több fiatal tanul tovább felsőfokon. A rendszerváltás óta ugyan jelentős mértékben növekedtek a felsőoktatásba kerülés esélyei, ezek mértéke mind intézménytípusok, mind képzési szintek, mind a választott szakok szerint különböző, továbbá a bolognai képzési rendszer bevezetésével a felsőoktatáson belüli továbbhaladási utak is differenciálódtak.

A kötet tanulmányai e nagy horderejű változásokat kísérő mozgásokat az érettségi utáni továbbtanulási lehetőségek és stratégiák elemzésével mutatják be, részben a felsőoktatási jelentkezési és felvételi adatok segítségével, részben pedig két nagy képzési terület (gazdasági és társadalomtudományi jellegű képzések) alapképzési és felsőfokú szakképzési szintjére fókuszáló, önálló empirikus vizsgálatra alapozva. Ez utóbbi képzés kutatása felsőoktatási és közoktatási intézményeket egyaránt érintett, így az összehasonlító adatok alapján feltárhatóvá váltak a két képzési szinten tanulók különbségei, a szelekciós mechanizmusok, mégpedig nemcsak a képzési terület és a képzési szint, hanem az intézményrendszer vonatkozásában is.

Letölthető / Megtekinthető

Tartalom:

  • Előszó
  • Bevezetés. Az érettségi utáni továbbtanulás intézményrendszere a statisztikai adatok tükrében
  • A felsőoktatásba jelentkezők jellemzői
  • A felsőoktatás különböző szintjeire felvettek jellemzői
  • Intézményi tapasztalatok a bolognai alap- és mesterképzések, valamint a felsőfokú szakképzések kapcsán
  • A felsőfokú képzésbe belépők társadalmi háttere, iskolai életútja, a középfokú oktatás főbb sajátosságai
  • A felsőfokú képzésben részt vevők képzéssel kapcsolatos elvárásai és tervei
  • Melléklet

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.