A KIADVÁNY JELENLEG KORLÁTOZOTT PÉLDÁNYSZÁMBAN KAPHATÓ, KÉRJÜK, MEGRENDELÉS ELŐTT ÉRDEKLŐDJÖN A KIADO@OFI.HU E-MAIL CÍMEN!

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tanulmánykötetéből megismerhetik, hogy milyen módon ábrázolják az Osztrák−Magyar Monarchia utódállamai az első világháborút és az azt követő békerendszert.

Az első világháború a szomszédos országok és hazánk történelemtankönyveiben című kötet hét tanulmányában az adott országban élő szerzők elemzik a horvátországi, a magyar, a romániai, a szerbiai, a szlovákiai, a szlovéniai és az ukrajnai történelemtankönyvek első világháborúval foglalkozó fejezeteit. A tanulmányírók összesen nyolcvannál több tankönyvet, munkafüzetet, történelmi atlaszt vizsgáltak meg adott szempontsor alapján, ezen kiadványok könyvészeti adatai megtalálhatóak a kötetben.

Az elemzések kitérnek a tankönyvek leíró szövegén túl a bennük szereplő forrásokra, képanyagra, ábrákra és a kötetekben szereplő térképekre is. A kiadvány végén névmutató teszi könnyebbé az eligazodást a tanulmányokban megjelenő történelmi személyek és földrajzi helyszínek között.

A kötetet Szarka László történész lektorálta, az előszót Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója írta, míg az összegző tanulmány Dárdai Ágnes és Katona András munkája.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.