Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Kötetünk címe szándékosan kerüli az integráció szó használatát. A természettudományok ágainak elkülönülése éppúgy elkerülhetetlen, mint a hozzájuk vezető utaké, legyenek azok tantárgyak vagy azok bárhogyan csoportosított elemei. Ám az ezzel ellentétes igény is mindig megújul: ez az egység keresése az ismeretek sokféleségében, a tudás értelmének, funkciójának kutatása. Az átmenet e két szemléletmód egyeztetésére tett kísérlet. Nem összeolvasztást jelent, inkább együttműködést, segítséget, Németh László szavaival „testvéri tárgyakat”. A kötet olyan tanulmányokat tartalmaz, melyek e célt két oldalról közelítik meg. Egyrészt tartalmilag, a már meglévő tantárgyi keretekből kiindulva, de megmutatva az együttműködés lehetőségeit. Másrészt olyan személyek és közösségek irányából, akik és amelyek a folyton változó élethelyzetek megoldását tekintik feladatuknak, és ehhez eszközként használják a tudás elemeit. A látszólag szemben álló tartalmi és kompetencia-központú kísérletek a gyakorlatban kiegészítik egymást. E tanulmányok gyakorlatias szemlélete ad reményt arra, hogy a szerzők tapasztalatait és ötleteit a kötet olvasói is hasznosítani tudják majd.

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.