Az oktatás és képzés 2020 uniós munkaprogramon belül az öt kiemelt stratégiai cél egyikét a korai iskolaelhagyás mértékének 10% alá csökkentése jelenti, uniós szinten. A feladat tagállami szintű megvalósítását a 2014-es és 2015-ös években az Európai Bizottság által szervezett Iskolai irányelvek munkacsoport igye­kezett segíteni, a korai iskolaelhagyás megelőzésének intézmé­nyi és helyi szintű lehetőségei vizsgálatával és a tapasztalatokra építő ajánlások megfogalmazásával, illetve a kérdésben jól mű­ködő megoldások közreadásával. A kiadványban megjelentett szöveg a munkacsoport ajánlásait tartalmazza. Bár a tanulmány alcímében szereplő szakpolitikai üzenet műfajként behatárol­hatja az érdeklődők körét, az érintett, egymással szorosan összekapcsolódó tematikus területek – iskolavezetés, a tanulók támogatása, tanárok, szülők és családok, az érdekelt felek bevo­nása – ugyanakkor kitágítják azt.

E rövid kiadványt – melyet ajánlunk minden, az oktatási rend­szerből idő előtt kikerülő fiatalokért felelősséget érző olvasónak – az Európai Unió tagállamai és társult országai a téma iránt érdeklődő állampolgára saját anyanyelvén olvashatja.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.