FEMIP sorozat kötete. 

 

A jelen, primer és szekunder módszerekkel megvalósított, empirikus adatfelvételre épülő kutatás során a felnőtt tanulók és az oktatók felnőtt tanulókkal kapcsolatos vélekedéseit és gyakorlatait, valamint a felsőoktatási intézmények felnőtt tanulóra vonatkozó szabályozásait és szolgáltatásait vizsgáltuk a hazai felsőoktatási intézmények körében.

A mintául kiválasztott 15 felsőoktatási intézményben lefolytatott 56 oktatói interjú alapján, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó összes felsőoktatási intézményt érintően online kérdőíves felmérés (295 oktatói válaszadó) során kapott válaszok értelmében a kutatási témában tehető főbb megállapításokat, az eredményeket és a problémákat összegezzük röviden, illetve fejlesztési javaslatokat fogalmazunk meg mind a felsőoktatás andragógiai-pedagógiai elemeire, mind az azokat a későbbiekben esetlegesen mérő indikátorokra vonatkozóan.

A szakkollégiumok ma már nem csupán Magyarországon ismertek, ugyanakkor mindenképpen magyar találmánynak tekinthetőek.

Egyediségüket és jellegzetességeiket, amelynek köszönhetően már eddig is rengeteg innováció született a falaikon belül, a magyar felsőoktatás szerkezeti jellemzőinek köszönhetik. Bizonyos értelemben a szakkollégiumokat a felsőoktatási rendszer hibái, hiányosságai és tehetetlenségi ereje hívták életre, illetve játszottak elsődleges szerepet elterjedésükben. A nagy bürokratikus szervezetek nehézkes mozgása és a felsőoktatási expanzió tehetséggondozási kihívásai révén olyan hiátusok keletkeztek, amelyeket az 1990-es években a korábban kialakított forma ügyesen ki tudott tölteni.

A szakkollégiumok legtöbb esetben egyetemen belüli kisegyetemként, vagy egyesületként öltenek formát.

Az autonómia iránti igény vagy az ellenkulturális jelleg sok esetben az elkülönülés felerősítéséhez vezet.

Ugyan a szakkollégiumok különböző típusait (egyesületi, kisegyetemi, fenntartói) azonosítottuk, a különböző célok ellenére markáns csoportját alkotják a tehetséggondozó intézményeknek, hiszen pontosan arra a kihívásra adnak választ, amelyre a TDK vagy a doktori képzés nem reagál: a kiválóság fejlesztésének közös, csoportos útját kínálják.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.