Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Mit üzennek az oktatási épületek a jövő nemzedékeknek? Hogyan állíthatók a terek a nevelő-oktató munka szolgálatába? Hogyan segíti az épület kialakítása a különböző csoportok bevonását a tanulási folyamatba? Hol a helye az épületben a tanulónak, a pedagógusnak és a szülőknek? Hogyan tervezhetők fenntartható épületek? Hogyan segíthet az épület a település közösségformálásában? Hogyan tehető hatékonnyá az épület kialakítására, felújítására tett beruházás?

A minőségi épület a minőségi oktatást szolgálja: felelősségünk van abban, hogy az oktatási épületek a jövőre, a felelős állampolgári magatartásra, a hagyományok és a tudás értékének tiszteletére neveljenek. Egy sikeresen kialakított iskolai környezet évtizedekre meghatározhatja annak a településnek az életét, amelynek lakóit befogadja. Ilyen létesítmények akkor hozhatók létre, ha a tervezésben részt vesznek a leendő felhasználók, és maga a folyamat az építész, a kivitelezők, a pedagógus és pszichológus szakemberek együttgondolkodásának eredményeként valósul meg.

A kötet összegzi az iskola infrastruktúrájával foglalkozó szakemberek tudását, és kiemeli azokat a szempontokat, amelyeket nem lehet elhanyagolni az oktatási épületek kialakításának újragondolásánál. A kérdések segítséget nyújtanak a helyi viszonyok feltérképezésében, megkönnyítve az iskolaigazgatók és fenntartók közötti érdekegyeztetést, valamint az építészek és az iskolaépületet használók közötti kommunikációt.

 

Tartalom:

 • Előszó
 • Bevezetés - A fenntartható iskola újragondolása
 • Partneri tervezés szempontjai
 • Tájépítészeti szempontok
 • Környezettudatosság szempontjai
 • Gazdaságos fejlesztés szempontjai
 • Biztonsági szempontok
 • Egészségi szempontok
 • Szociokultúrális szempontok
 • Közösségépítés szempontjai
 • Tanári hivatás szempontjai
 • Kreativitás fejlesztésének szempontjai
 • Mozgásra nevelés szempontjai
 • Új iskola építésének kérdései

 

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.