Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (korábban Országos Közoktatási Intézet) 2003-ban indult el az a kutatás és fejlesztés, amely arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen eszközökkel, módszerekkel lehetne az oktatás minőségét javítani azokban az iskolákban, ahol jelentős számban tanulnak hátrányos helyzetű tanulók. Az eredményeket évente kötetekben tettük közzé, amelyek az oktatásirányítás, az iskolafenntartók, valamint a gyakorlatban dolgozó intézményvezetők és pedagógusok számára kínáltak olyan muníciót, amely segítséget adhatott ahhoz, hogy a kutatás és fejlesztés eredményeit átültethessék a gyakorlatba. Az együttműködés mind a kutatók, mind pedig a gyakorlat szakemberei számára gyümölcsöző volt. Lehetőség nyílt részben a kölcsönös tanulásra, részben pedig arra, hogy a különböző jellegű tudások a fejlesztés és a gyakorlat során hasznosíthatóvá váljanak. A munka nem volt könnyű, mert – ahogy az lenni szokott – forrásokból sohasem állt elegendő mennyiség a rendelkezésre. Végül is ez a tény, amely egyébként hátrányt szokott jelenti, erénnyé vált, mert a fejlesztések kivétel nélkül oly módon születtek meg, hogy később a bevezetés és az alkalmazás során nem igényelnek többletforrás bevonását a követő iskoláktól, leszámítva a fejlesztésekhez nélkülözhetetlen innovációt, amely ebben az esetben mindössze a rendelkezésre álló források átcsoportosítását igényli. Jelen kötet az iskolavezetés számára készült. Az a célja, hogy érzékenyebbé tegye a menedzsmentet az iskolai innovációk iránt, mert meggyőződésünk, hogy a vezetés támogatása nélkül semmiféle szakmai kezdeményezésnek sincs komoly esélye arra, hogy az adott intézményben hosszú távon fenntarthatóvá váljon. E kötetben – amelyet korábbi kutatásainkra építve adunk közre – szeretnénk az eddigi fejlesztések eredményeit megerősíteni oly módon, hogy módszertani támogatást igyekszünk nyújtani az iskoláknak annak érdekében, hogy az általános iskolából középfokra érkező tanulók iskolai beilleszkedése minél harmonikusabban, konfliktusoktól mentesebben történhessen meg. A kötethez két módszertani csomag és egy szoftver kapcsolódik. Bár az anyag „önmagában is megállja a helyét”, azaz alkalmazható a kutatók és fejlesztők jelenléte nélkül is, mégis az a javaslatunk, hogy annak, aki rászánja magát az alkalmazásra, érdemes erről konzultációt kezdeményezni a hatékonyabb és sikeresebb felhasználás érdekében.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.