A reprezentatív kiadvány az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára megjelent mű változatlan kiadása. Kalendáriumszerűen idézi meg az október 23. és november 11-e közötti időszakot, de kitekint az előzményekre és a szabadságharc leverése utáni helyzetre is. Egy-egy napra kettő vagy három oldalpár jut.

Minden nap egy jellemző fotóval kezdődik, s „természetesen” az aktuális névnapról, az akkori időjárásról, az adott napra eső történelmi évfordulóról, sőt néhány rádióműsorról és színházi programról is értesülünk. Sokatmondó a nap idézete, a nap verse és a nap jelszavai. Ez utóbbiak különböző betűtípusokkal villannak föl, mintha az utcán járva itt-ott látnánk őket. A nap krónikája óráról órára, esetenként percről percre közöl minden fontos eseményt. Az aznapi sortüzek helyszínét kis keresztek jelölik az ország kontúrtérképén. A tárgyszerű hangvételű krónikát követően a nap eseményei közül néhányról a szerző részletesebben is ír. A nap megidézését források zárják. Ez a rész a legszínesebb. Nem csupán hírkommentárokat, rádiónyilatkozatokat, párt- és kormányhatározatokat, katonai és diplomáciai jelentéseket találunk itt, hanem a mindennapi élet híreit is. Mozgósító, vádló és gúnyos hangú röplapok is színesítik a képet. Minden más forrástól elkülönül az „Egy mondat a zsarnokságból” című rész. Itt a Kádár-korszak propagandájából idéznek a szerzők: hogyan magyarázták akkoriban az eseményeket.

Érdemes szólni azokról az értékekről, amelyek a könyv egyediségét adják. Elsőként magát a kalendárium formát említeném. Az olvasó így napról napra élheti át az eseményeket, visszakerülhet az akkori mindennapok forgatagába. Fontos az is, hogy minden napra jut egy vers, versrészlet. Bámulatos, hogy a forradalom és szabadságharc alatt mennyi vers született, s ezek egy jó része korántsem csak kordokumentum. Megemlíthető a kötet képanyaga, amely nemcsak a felvonulásokat és a harcok nyomait mutatja be, hanem néhány békés pillanatot is az akkori Budapestről. A képek egy része eddig féltve őrzött magángyűjteményből való – ezek e kötetben kerültek először közlésre.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kalendáriuma minden érdeklődő felnőttnek és fiatalnak szól. Változatos dokumentumai miatt az osztály- és iskolai szintű megemlékezéseket készítők is jól használhatják. Nem csak az ismereteinket gazdagítja, hanem az érzelmeinket is. Valódi emlékező könyv. Végigolvasva talán bennünk is megfogalmazódik 1956-ról az, amit Veres Péter írt naplójába november 11-én: „Csodálatos és megrendítő volt: igazi forradalom volt”.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.