Medvey Tamás | 2013. jan. 22.

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (Kerettantervi Rendelet) hatálybalépését követően a kerettantervek jóváhagyása az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (OFI) történik.

Az Emberi Erőforrások Minisztere (miniszter) a hozzá benyújtott kerettantervet öt napon belül megküldi az OFI részére. Az OFI a megkapott kérelmet, a kerettantervet és a mellékleteket formai szempontból megvizsgálja. Amennyiben a kérelem hiányos, az OFI értesítést küld az EMMI részére, aki hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

A hiánypótlás beérkezését követően az OFI szakértőket kér fel a kerettanterv vizsgálatára a Kerettantervi Rendelet 8. §-ában foglaltak szerint, akik a Kerettantervi Rendelet előírásai szerint összeállított szempontok alapján elkészítik írásos véleményüket. Az OFI az elkészült szakértői véleményeket ötven napon belül megküldi a miniszternek, aki öt napon belül meghozza döntését. Elutasíthatja, jóváhagyhatja, esetleg feltételekhez kötheti a jóváhagyásra vonatkozó döntését. Az utóbbi esetben öt napon belül felhívja a kérelmezőt a javításra és a szakértői véleményekben foglalt feltételeket is megküldi a kérelem benyújtójának. Ezt követően a kérelmező a javított kerettantervet a megadott határidőn belül benyújtja a miniszternek, aki azt - a meghatározott feltételek teljesítésének ellenőrzése érdekében - haladéktalanul megküldi az OFI részére. Az OFI a kerettantervről a második (javítás ellenőrzésére irányuló) szakértői véleményét tizenöt napon belül készíti el és megküldi a miniszternek. Ha a benyújtó a Rendeletben foglalt határidőt elmulasztja, a miniszter a kérelmet mérlegelés nélkül elutasítja. Amennyiben a benyújtó a feltételekkel vagy azok egy részével nem ért egyet, a miniszter további szakértőt kér fel huszonöt napos határidővel a vitás kérdések tisztázására. A miniszter a rendelkezésére álló dokumentumok alapján dönt. Az általa jóváhagyott kerettanterveket nyilvántartja és az általa vezetett minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 96. § (3) bekezdése értelmében a kerettantervek jóváhagyásának határideje két hónap. A kerettanterv jóváhagyásának eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit is alkalmazni szükséges.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.