A pályázó pályázata feltöltésével

  • tudomásul veszi az Akciófelhívás feltételeit,
  • tudomásul veszi, hogy a feltöltött fényképeket az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Akciófelhívásban leírtak szerint közzéteszi/felhasználja, továbbá a felhasználással kapcsolatosan a szerző díjigényt nem támaszthat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet felé,
  • vállalja és nyilatkozik arról, hogy a meglátogatott Natura 2000 területeken az ott érvényes természetvédelmi előírásokat betartja/betartotta,
  • nyilatkozik arról, hogy a fényképeken szereplő személy(ek), kiskorú(ak) esetében a szülő, gondviselő hozzájárult a képmás közzétételéhez, továbbá vállalja a nyilatkozatának valótlansága esetén, hogy az ebből eredő károkért az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet helyett helytáll.

Pályázhatnak: Zöld Óvodák, Örökös Zöld Óvodák, Ökoiskolák és Örökös Ökoiskolák
Az internetes feltöltő felszín belépőkódját a Natura2000eletjelek@ofi.hu email címről az OFI adatbázisa szerint érvényes Zöld Óvoda, Örökös Zöld Óvoda, Ökoiskola, Örökös Ökoiskola címmel rendelkező intézmények az intézmény hivatalos email címére küldött emailben kapják meg.
Szakmai (Natura 2000 területek azonosításával, zöld óvoda vagy ökoiskola címmel kapcsolatos) helpdesk: Natura2000eletjelek@ofi.hu
Természetvédelmi kérdésekben segítségnyújtás: az illetékes nemzeti park igazgatósága, ld. itt: http://magyarnemzetiparkok.hu/kapcsolat/
Technikai (feltöltéssel kapcsolatos) segítségnyújtás: honlap@ofi.hu
A Natura 2000 Életjelek Akciófelhívás további részletei: http://ofi.hu/hir/eletjelek-akcio-felhivas .

Feladatellátási hely címe
gif, jpg vagy png formátumban, 600 dpi vagy 600*800 felbontással

Amennyiben nem kíván válaszokat beküldeni, a Következő >> gomb megnyomásával az űrlap beküldésre kerül.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.