A pedagógiai munka eredményesebbé tételéhez az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben megvalósuló projektelem a pályán lévő pedagógusokat támogató szaktanácsadói rendszer szakmai-tartalmi kereteinek meghatározásával, valamint a szaktanácsadókat felkészítő továbbképzési rendszer kialakításával, a szaktanácsadói szolgáltatások elérhetőségének biztosításával járult hozzá. A 2011-es köznevelési törvénnyel bevezetett pedagógus-életpálya megvalósításának támogatásához a projekt tantárgygondozó szaktanácsadó képzési programok fejlesztésével és akkreditálásával, valamint tantárgygondozó szaktanácsadók képzésével és szaktanácsadói látogatások megvalósításával járult hozzá. 

A fejlesztés
A projekt képzésfejlesztői – a szakmai igények és tapasztalatok, valamint a jogszabályi elvárások alapján – kialakították a tantárgygondozó szaktanácsadó képzések cél- és feladatrendszerét, majd ehhez tartalmat és ütemezést rendeltek. A 60 órás képzések részét képezték tantárgygondozói próbalátogatások, valamint az ezekre történő reflexió is. A próbaképzések tapasztalatai alapján pontosított képzési anyagok kerültek akkreditálásra. A 32 tantárgyi területen fejlesztett képzésékre – az igények és a kapacitások összehangolásával – folyamatosan jelentkezhettek a jogszabályi feltételeknek megfelelő pedagógusok. 

Eredmény 
A jogszabályban meghatározott valamennyi, összesen 32 tantárgyi területen rendelkezésre áll 60 órás akkreditált tantárgygondozó szaktanácsadó pedagógus-továbbképzés. Ezeket a szaktanácsadói alapképzéseket több mint 3.500 pedagógus végezte el. Ők a projekt keretében összesen 11.815 szaktanácsadói látogatást valósítottak meg. A látogatások tapasztalatai alapján folyamatosan csiszolódott a tantárgygondozó szaktanácsadói látogatások eljárásendje és dokumentumai. 

Ezen túl - mélyítő műhelymunka formájában – 17 féle területen (óvoda, tanító, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol, testnevelés, biológia, kémia, erkölcstan-etika, ének-zene, vizuális kultúra, informatika, AMI, földrajz, fizika, kommunikáció) valósult meg egynapos, a szaktanácsadói kompetenciákat fejlesztő továbbképzés.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.