Fontosabb változások a Kémia érettségiben 2017-től:

 

1. Az új szabály szerint a középszintű szóbeli vizsgán háromféle kísérlet lehet:

─ elvégzendő

─ nem elvégzendő, de a tapasztalatok nincsenek megadva: azt a vizsgázónak kell elmondania, majd értelmeznie

─ nem elvégzendő, és a tapasztalatok is meg vannak adva: a vizsgázónak ezeket kell értelmeznie

Eddig a nem elvégzendő kísérlet esetén nem volt pontosan rögzítve, hogy milyennek is kell lennie a tételnek, mi a vizsgázó feladata. Ennek megfelelően nem is alakult ki egységes gyakorlat. Ez a változás legitimálja a különböző feladattípusokat.

2. Az emelt szintű szóbeli vizsgán változik az egyes vizsgarészek súlya az összpontszámon belül. Az A feladat tartalmára adható maximális pontszám 15 pontról 20 pontra nő, a segédeszközök szakszerű használatáért adható 5 pont 2-re, a szaknyelv, a mértékegységek és jelölések használatáért adható 5 pont 3-ra csökken. Így arányosabbá és reálisabbá válik a szóbeli felelet értékelése.

3. Kikerült a jogszabályból az emelt szintű szóbeli A feladatrészének tartalmi helyessége értékelését segítő táblázat, mert az értékelés központi útmutató alapján történik.

4. Az emelt szintű szóbelin a kísérletet nem lehet a felelet részeként, a 20 perc terhére elvégezni, hanem a bizottságnak még a felelet megkezdése előtt be kell mutatni. A kísérlet elvégzésére fordított idő nem számít bele a 30 perc felkészülési időbe.

5. Csekély mértékben változik az emelt szintű írásbeli feladatsoron belül az egyes feladattípusok aránya. Az elméleti feladatokon belül a feleletválasztásos tesztek aránya 15-25% (15-20% helyett), az elemző feladatok aránya 25-40% (30-40% helyett), az esettanulmány 0-20% (0-15% helyett). Kikerült a szövegből az alkalmazás szintű válaszok és a környezetkémiai tárgyú kérdések arányára vonatkozó küszöb.

6. Változott a részletes követelményrendszernek az elvárt kompetenciákat felsoroló része. A korábbinál részletesebb leírás összhangban van a többi természettudományos tárggyal is.

7. A részletes követelményrendszerben, mind az általános, a szervetlen és a szerves kémia részben számos elem került át középszintről emelt szintre. Három témakör esetén nagyobb horderejű a változás: az atomszerkezet, a kémiai egyensúly leírása és a redoxireakciók értelmezése terén.

 

Kémia mintafeladatsorok - KÖZÉPSZINT

Kémia mintafeladatsorok - EMELT SZINT

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.