Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a TÁMOP 3.1.1. projekt keretében létrehozott kémia tantárgyi munkacsoport egyik feladata az új kerettantervek bevezetésének segítése. Az új kerettantervek bevezetésével a helyi tantervek is változnak. Munkacsoportunk segíteni szeretné a tanárok, iskolák munkáját azzal, hogy azokon a területeken, ahol a kerettanterv nagyobb változásokat hozott, kidolgozott tananyagokat, megvalósítható ötleteket tesz közzé, először a belépő évfolyamokon Az implementációs anyagok között szerepel tábori, erdei iskolai program, természettudományi akadályverseny, különböző módszertani eljárásokkal szervezett óratervek, környezetkémiai tartalmak kiegészítői és még sok további érdekesség. Mivel a kémia kerettanterv A és B változata is hangsúlyozza a módszertani színességet, változatosságot, igyekeztünk ezt figyelembe véve a differenciálást, tehetséggondozást, projektoktatást megjeleníteni egy-egy konkrét tananyag feldolgozása során.

A közvetlenül az oktatást segítő dokumentáción kívül olyan szakanyagok is kerülnek fel a honlapra, amelyek elsősorban a kerettantervek tartalmi részeiben való tájékozódást segítik, átfogóbb rálátást biztosítanak a szaktanárok számára. Megtalálható a honlapon a kerettantervek tartalmi összehasonlítása, a fókuszpontok hangsúlyozása egy-egy kiemelt évfolyam esetén.

Bízunk abban, hogy a közzétett szakanyagok segítik a tanárkollégák munkáját!

 

Balázs Katalin

 

Munkatársak:

Albert Viktor

Berek László

Endrész Gyöngyi

Paulovits Ferenc

Villányi Attila

-----------------------

FELSŐ TAGOZAT

 

KÖZÉPISKOLA

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.