Időkeret: 
Előkészítő időszak az osztályban/csoportban 1,5 óra Egyéni kutatómunka két hét intervallumban kb. 4-8 óra A téma feldolgozása: 3-4 óra
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A modul során a tanulóknak arról kell döntést hozniuk, hogy épüljön-e lakópark a falu mellett. A döntés előkészítéséhez a tanulók kutatási lehetőséget kapnak a témában, majd vitaülést szervezünk nekik, ahol egy szituációs játék keretében meghozhatják a döntésüket. A döntésről rajzos tervek készülnek, amelyeket a tanulók csoportokban készítenek el. Célok/részcélok: Fenntarthatóságra nevelés: Az épített környezet értékeinek megóvása az infrastruktúra fejlesztése során. Harmóniában legyen az épített környezet a tájjal. Környezetvédelmi ismeretek nyújtása: légköri szennyeződés, hulladékgazdálkodás, környezetbarát szennyvíztisztítás, víz és csatornahálózat. Kommunikációs eszközök megfelelő alkalmazása: vita, érvelés, kérdések, beszédtechnika. Mottó: A vitában a győzelmet nem a hangerő, hanem az érvek és érdekek logikája és igazsága dönti el. Önszabályozási technika kialakítása: tolerancia, érzelmek kezelése, empátia, kulturált kommunikáció. Problémamegoldás: A tanulók fogalmazzanak meg válaszokat, megvalósítható ötleteket, ne csak a passzív szemlélői legyenek az eseménynek. Emberi kapcsolatok fontosságának felismerése. A társadalmi együttélés szabályainak megértése. A tanulókban tudatosuljon, hogyha valaki más véleményen van, attól még nem ellenség. A terv rajzolása során vizuális látás alakítása. A csoportmunkában kompromisszumkészség, együttműködés kialakítása. Komplex tapasztalati úton történő tanulás valós, élethű helyzetben. Társadalmi érdekek érvényesülését szolgáló érdekképviselet. Szociális problémák javításának lehetőségei. Az épített környezet megóvása – szemléletformálás. Környezetvédelmi problémák felismerése, javaslatok a megoldásra.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.