A pedagógiai munkával szemben támasztott követelmények és a korszerű infokommunikációs környezet létrejötte tartalmi, pedagógiai és technológiai szempontból is új típusú tankönyvek és taneszközök kifejlesztését teszik szükségessé. Ezen újgenerációs tankönyvek prototípusai kísérleti tankönyvként kerülnek az iskolákba 2014-ben.

A 2014/2015-ös tanévre 27 kísérleti tankönyv nyomtatott és digitális változata készül el. Ezen kívül 21 db munkafüzet és 2 db szöveggyűjtemény, tehát összesen: 50 könyv (61 kötet) jelenik meg. Az új taneszközök korszerű, tanulóközpontú oktatási paradigmára épülnek és a kompetenciák fejlesztésére fókuszálnak. A tankönyvek végső változatainak elkészítése a pedagógusok véleményeinek figyelembevételével történik. Ilyen, kipróbáláson alapuló tankönyvfejlesztésre a piaci alapú tankönyvellátás nem adott lehetőséget. Az új típusú tankönyvek fejlesztésénél hangsúlyos a tudományos és tanárképző intézmények, valamint a gyakorló pedagógusok osztálytermi tapasztalatainak felhasználása is. A kísérleti tankönyvek jellemzői:

1.) A taneszközök a véglegesítés előtt egytanéves kipróbáláson mennek keresztül. A fejlesztés alapú kutatás lehetőséget teremt arra, hogy a pedagógiai elmélet és a mindennapi gyakorlat találkozzon, és a tapasztalatok a tankönyvekbe is beépüljenek. Így az újgenerációs tankönyvek sokkal jobban alkalmazkodnak mind a tanulók, mind a pedagógusok igényeihez.

2.) A kísérleti tankönyveken a legjobb elméleti és gyakorlati szakemberek dolgoznak együtt. A munkában részt vesznek a tankönyvek kiadásában tapasztalt pedagógiai-, szakmódszertani fejlesztők, gyakorló pedagógusok és digitális szakemberek.A tankönyvek szerzőinek, szerkesztőinek listája letölthető INNEN.

Az új kerettantervek bevezetéséhez igazodva az alábbi évfolyamoknak és tantárgyakhoz fejleszt az OFI kísérleti tankönyveket. A tankönyvekhez kapcsolódó mintaoldalak tervként értelmezendők, mivel folyamatosan zajlik a fejlesztés és a szakma tágabb köreivel történő egyeztetés. Az alábbi táblázatban található tankönyvek mindegyike rendelhető az online felületen.A kísérleti program keretében rendelhető kiadványok adatai megtekinthetők ITT.

A kísérleti tankönyveket a Könyvtárellátó (KELLO) elektronikus felületén rendelhetik meg az iskolák, de a rendeléshez előzetesen regisztráció szükséges.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.