Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) SH/4/5 kódszámmal, Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése című projektet hajt végre.

A projekt megvalósítását a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében.

A Svájci-Magyar Együttműködési program 4. tematikus célterülete a környezeti kezdeményezések, biodiverzitás és természetvédelem. A 2011-ben meghirdetett hazai pályázaton 6 nyertest hirdettek 2012-ben, köztük az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet projektjét. A projekt átfogó célja a környezeti nevelés színvonalának növelése annak érdekében, hogy megváltozzon a fiatalok környezettudatos viselkedésekkel kapcsolatos attitűdje.

A projekt célja a gyerekek, diákok környezettudatosságának erősítése, a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának és a Natura 2000 területek ismertségének növelése a köznevelési intézményrendszeren belül. Ennek érdekében országos környezeti nevelési forrásközpont hálózat, valamint pedagógiai segédletek és továbbképzés jön létre a fenntarthatóság tanításához, és ahhoz, hogy hozzásegítsük a „Natura 2000” közösségi jelentőségű természeti értékek megismeréséhez, megjelenítéséhez, és az értékek adta lehetőségek hasznosításához a pedagógusokat.

A projektet öt projektelem alkotja:

  • Módszertani fejlesztés és képzés: Módszertani fejlesztés, szakmai kiadványok megírása; szakmai kiadványok elkészítése; szakmai képzésfejlesztés és lebonyolítás
  • Forrásközpont hálózat kiépítése, fejlesztése: 1-1 országos és 7-7 regionális forrásközpont kiválasztása közbeszerzés keretében; majd az Ökoiskola és a Zöld Óvoda forrásközpont hálózat  felkészítése és működése
  • Ökoiskola és Zöld Óvoda programok kiszélesítése, fenntartása: 7 Ökoiskola és 7 Zöld Óvoda regionális forrásközpont feladatai: rendezvényszervezés, mentorálás és pedagógus továbbképzés, az Ökoiskola ill. Zöld Óvoda cím elnyerésének/megtartásának támogatására
  • Nyilvánosság biztosítása: nyomtatott és elektronikus kommunikációs eszközök alkalmazása; rendezvények szervezése
  • Projektmenedzsment és -megvalósítást támogató egyéb szolgáltatások

A projekt tervezett kiemelt számszerű eredményeként említhetjük az 540 „Zöld Óvoda” / „Ökoiskola” címet megtartó oktatási intézményt az Ökoiskolába/Zöld Óvodába járó plusz 99 000 fő diákot, a 20 db kidolgozott oktatási segédanyagot a 2366 nap mentori tanácsadást, valamint a 30 db továbbképzést.

A projekt tevékenységei

Magyarországon adottak a jogi keretei annak, hogy minden közoktatási intézmény magas színvonalon, hatékonyan végezze természetvédelmi szemléletformáló, fenntarthatóságra nevelő munkáját. Elérhető, megismerhető az e munka szakmai hátterét adó hazai és nemzetközi tudás és gyakorlat. Ugyanakkor az implementáció rendszere hiányos. A projekt ennek az implementációs rendszernek a kialakításához járul hozzá.

 A projekt már elért és várható eredményei

  • A természettel, a természeti környezettel, a Natura 2000 fajokkal és élőhelyekkel kapcsolatos ismeretekkel rendelkező, környezettudatos óvodás, valamint általános és középfokú iskolai tanulók számának növekedése.
  • Képzések segítségével a Zöld Óvodák és Ökoiskolák eredményesebb működése. A 23/65/2015 számon akkreditált Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére című, ingyenes, 30 órás pedagógus továbbképzésekre jelentkezni közvetlenül a regionális forrásközpontoknál lehet.
  • Mentorálás, szakmai segítségnyújtás eredményeként a környezeti nevelés hatékonyságának emelkedése: a köznevelési intézmények ingyenes mentorálásért (például címpályázat elkészítése vagy munkaterv fejlesztése érdekében,) a regionális forrásközpontokhoz fordulhatnak.

regionális forrásközpontok (RFK) feladata a Zöld Óvoda és az Ökoiskola címek pályázásához segítséget nyújtó, szakmai tudásbővítő, tudásközvetítő regionális és helyi rendezvények szervezése, valamint a folyamatos mentorálás. Tanácsadóik segítséget nyújtanak bármely köznevelési intézmény számára a sikeres címpályázat elkészítéséhez. Az RFK-k szervezik a pedagógus-továbbképzéseket is a Zöld Óvoda koordinátorok, illetve az Ökoiskola koordinátorok számára.

Az országos forrásközpontok (OFK) feladata a regionális forrásközpontok felkészítése, valamint pedagógiai segédanyagok és továbbképzés fejlesztése az OFI-val együttműködésben. Felelősök a projekt országos rendezvényeinek megszervezéséért, valamint folyamatosan támogatják az RFK-k tevékenységét.

A projekt keretei közt elkészített pedagógiai segédanyagok: Zöld Óvoda ÚtmutatóÖkoiskola ÚtmutatóNatura 2000 Útmutató Pedagógusoknak (regionális sorozat). Az Ökoiskolák és Zöld Óvodák pedagógusainak tudásbővítése érdekében 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés készült el 2014 végére.

A projekt sikeres lebonyolításában a Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága és a Svájci Hozzájárulás Program Hivatala szakértő munkatársai a partnereink.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.