A projekt célja, szakmai tartalma:

A projekt célkitűzése a TÁMOP-3.1.2-B/13 azonosító számú, „Az új Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz, és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése” című kiemelt projektben megkezdett fejlesztések folytatása.

A projekt egyik célja, hogy befejezze a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény elvárás-rendszeréhez, valamint a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek változásaihoz igazodó taneszköz-rendszer kiépítését. Ennek keretében folytatódik a kísérleti tankönyvek iskolai kipróbálása, majd a visszajelzések alapján a kiadványok átdolgozása, újgenerációs taneszközökként való véglegesítése. Emellett e tankönyvek eredményes használatát elősegítő tanári segédanyagok is készülnek, valamint a pedagógusok részére szakmai, módszertani támogatást nyújtunk az újgenerációs taneszközök használatában.

A projekt másik céljaként a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) továbbfejlesztése során új funkciók kialakítására, a meglévők kiegészítésére, valamint az elérhető digitális tananyagok bővítésére kerül sor. A felhasználói élmény javítása érdekében a visszajelzések alapján bővülnek például a közösségimédia-használattal, az akadálymentesítéssel és a keresés-optimalizációval összefüggő funkciók. Az NKP használatának elterjesztésére online tanulmányi versenyeket szervezünk az általános iskolások és a középiskolások számára is.

Az OFI az újgenerációs tankönyvek megjelenítésére olyan korszerű felületet alakít ki, amely eredményeként létrejönnek az okostankönyvek, emellett modern, XXI. századi tanulást támogató új tantárgyközi tananyagokat fejleszt.

Intézetünk 2017. január 1-től az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézeteként folytatja munkáját.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.