Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP 3.1.2-B/13 jelű, „A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése” című kiemelt projekt végrehajtására a szaktárca az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet jelölte ki.

A projekt célja a köznevelés minőségi megújításának elősegítése a köznevelés tartalmi kínálatának megújításával, bővítésével a Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő új típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök fejlesztésén keresztül. A TÁMOP 3.1.2-B a tankönyvek új generációjának kifejlesztését kívánja megvalósítani, illetve létrehozni azt a köznevelésii portált, amelyen keresztül minden pedagógus, diák és szülő felhasználóbarát módon, közvetlenül juthat majd hozzá az eddig elkészült és a későbbiekben elkészülő digitális tananyagokhoz. A programnak köszönhetően a tankönyvek és a taneszközök fejlesztésében egyszerre vesz majd részt a papíralapú tankönyvek fejlesztésében jártas módszertani szakember, a digitális tananyagfejlesztő és a tankönyveket használó pedagógus, így az elméleti és a gyakorlati tapasztalatot összevetve kerülnek kifejlesztésre a tananyagok. Ezek az újgenerációs tankönyvek és taneszközök tartalmukban és módszertanunkban is igazodni kívánnak az elmúlt évtizedek során tapasztalt információrobbanás és technológiai fejlődés következtében átalakult tudásfelfogáshoz. Valamint szem előtt tartják a diákok megváltozott tanulási szokásait is, melyek az információszerzés és -tárolás innovatív lehetőségeinek köszönhetők.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.