Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása” című, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 számú projektje 2014. január 15-én indult el.

A projekt célja, hogy a felsőoktatási pedagógusképzések, valamint ezek gyakorlata megfeleljen a tudásalapú gazdaság kihívásainak, a valós társadalmi elvárásoknak, alkalmazkodva a köznevelési rendszer követelményeihez. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához járulhat hozzá az oktatás. A tudásalapú gazdaság megteremtésében, kiépítésének felgyorsításában az oktatás szerepe felértékelődik. Az oktatás minőségét pedig alapvetően határozza meg a pedagógusképzésből kikerülő pedagógusok hozzáértése, kompetenciái. Ehhez kapcsolódóan a projekt célja a pedagógusképzések, továbbképzések minőségének fejlesztése, a tartalmi és szakmódszertani korszerűség és versenyképesség biztosítása, továbbá a pedagógusképzést segítő szakmai tartalomfejlesztés, a hálózatok továbbfejlesztése, kiteljesítése és térségi felsőoktatási pedagógiai központok szakirányos működtetése, az országos és konvergencia komponensekben elinduló fejlesztések koordinálása.

A projekt célja továbbá, hogy szolgálja azokat a pedagógusképzési programokat, amelyek pedagógus munkakörre készítenek fel a köznevelési rendszerben való alkalmazhatóság és megszerzett szakképzettség alapján. A konstrukció támogatja a regionális pedagógusképzési kutató és szolgáltató központok továbbfejlesztését, integrációját, közös szervezeti kereteinek kialakítását és térségi szerepük erősítését, valamint az NFTV által előírt, 2013 szeptember elsejéig létrehozott Tanárképző Központok szervezeti kialakítását és folyamatos munkáját. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek, mint az országos támogató komponens lebonyolítójának feladata az országos és konvergencia komponensben meginduló fejlesztések és együttműködések koordinálása és támogatása, a kapcsolatok fejlesztése szakmai fórumok és műhelymunkák működtetésével, a koordinált komponensekben zajló feladatok véleményezésével, támogatásával és segítésével.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.