Medvey Tamás | 2013. okt. 14.

Témavezető, kapcsolattartó: Györgyi Zoltán

A témacsoport célja:

Az oktatáspolitikai döntéshozatal megalapozása érdekében annak vizsgálata, hogy az oktatás irányításának és finanszírozásának változása milyen hatást gyakorol az oktatás intézményrendszerére és annak szereplőire, illetve azokra a kiemelt kérdésekre, mint az intézményrendszer, az intézményi struktúra finanszírozhatósága, a szakmai irányítás, a méltányosság és az esélyegyenlőség.

A témacsoportban megvalósuló kutatások a közoktatás valamennyi szegmensére és szereplőjére vonatkoznak, az óvoda intézményrendszerét is beemelik az elemzések körébe. A vizsgálatok kettős szemszögből valósulnak meg: intézmény- és tanulóközpontúak.

Témaegységek:

  1. Az iskolafenntartás változásainak hatása a közoktatásra
  2. A közoktatás finanszírozása
  3. Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák
  4. A hátránykompenzációra irányuló fejlesztések
Prefix: 
tamop311

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.