Időkeret: 
2x45perc
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: Újrahasznosítás a karácsonyi játszóházban Célok/részcélok: A modul célja, hogy megvalósítása során a tanulók tevékenységek által gazdagodjanak környezettudatos magatartásmintákkal és szokásokkal. Sajátítsák el a hulladékok újrahasznosításának néhány kreatív lehetőségét, éljék át az alkotás örömét. Környezettudatos gondolkodás, a hulladékképződés megelőzésének fontossága. Úgy formálódjon gondolkodásmódjuk, hogy szűkebb és tágabb környezetük fenntarthatóságára odafigyeljenek. Részcél: A kiemelt figyelmet igénylő tanulók differenciált fejlesztése

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.