Időkeret: 
I-II. rész: 60 perc III. rész: 1x30, 2x60, 1x30 perc IV. rész: 1x30 perc - projekt
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: Ismeretek szerzése a szelektív hulladékgyűjtésről. A megelőzés fontossága. Hogyan szelektálhatunk és hasznosíthatunk újra otthon? Hulladékgyűjtés (falutakarítás), a falu „hulladékhelyzetének” feltérképezése, hulladéktérkép készítése a tavaszi településtisztasági naphoz kapcsolódó projektben. Célok/részcélok: A környezettudatos magatartás alakítása. A tanulók ismerjék meg a hulladékok kezelésének újszerű eljárásait. Legyenek tisztában a megelőzés és a szelektálás fontosságával és szabályaival. A tiszta és szép környezet iránti igény felkeltése. A település hulladéktérképének elkészítésével hívják fel a figyelmet a problémás területekre.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.