4
feb
Ludas Viktor

Változások és eredményesség az általános iskolai oktatásban címmel tartott műhelykonferenciát az OFI TÁMOP 3.1.1. program 4.2.1. projektje

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A 2015. január 27-én elhangzott előadások fő fókuszában a délután 16 óráig tartó, azaz gyakran egész naposnak is nevezett oktatás bevezetésével, és ehhez kapcsolódóan a tanulók délutáni iskolában maradásával kapcsolatos tapasztalatok, változások elemzése állt.

Imre Anna, Berényi Eszter és Imre Nóra a témával kapcsolatosan gyűjtött nemzetközi tapasztalatokból mutattak be válogatást. Megállapították, hogy a PISA kutatások tapasztalatai szerint a jól teljesítő országok diákjai általában kevesebb időt töltenek iskolán kívüli tanulással, és több időt töltenek iskolai tanulással. A PISA mérés megállapította, hogy minél magasabb a tanulással töltött időből az iskolai tanórák aránya, annál jobb a teljesítmény. Az előadók bemutatták az Európában működő egész napos vagy kiterjesztett idővel működő iskolákat is. Az eredményesség javulását a szülői támogatás is elősegítheti – ezt Imre Nóra előadása emelte ki, ugyancsak az OECD PISA vizsgálatból származó eredményeire alapozva.

Imre Anna és Ercsei Kálmán közös elemzésükben megállapították, hogy a családi háttér nagy befolyással van a tanuló előmenetelére. A családi háttér differenciáló hatásán belül azonban az egyes iskolai környezeti tényezők mérsékelten javítani tudnak a tanulói eredményeken. Ennélfogva az eredményesség javításának vagy a  hátránykompenzáció eszköze lehet az egész napos oktatás.

Prof. dr. Pusztai Gabriella előadása a társadalmi tőke elmélet hátterét, megközelítéseit és az oktatással, tanulással összefüggő kérdéseit mutatta be.

Imre Anna kollégáival a 4.2.1. projekt keretében a délutánig tartó iskola bevezetésének intézményi és tanulói tapasztalatait vizsgáló empírikus kutatást is végzett. A vizsgálatból kiderül, hogy az oktatás résztvevőinek egybehangzó véleménye szerint az egész napos iskola bevezetése leginkább a szülőknek és a rosszabbul teljesítő diákoknak jelent nagy segítséget. Az iskolavezetők és pedagógusok véleménye szerint a változás tanulók napközbeni ellátásának biztosítása mellett a gyerekek társadalmi szocializációjára van pozitív hatással az intézkedés. Nehézségként a pedagógusok leginkább az anyagi fedezet és a tantermek hiányát vetették fel. A délutáni iskolában maradás tanulói tapasztalatairól Imre Anna, a tanórán és iskolán kívüli tanulás társadalmi összefüggéseiről Bocsi Veronika számolt be egy-egy előadás keretében. 

A műhelykonferencia záró előadása a kutatás keretében végzett, néhány eltérő helyzetű iskolára kiterjedő terepmunka tapasztalatairól számolt be.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.