26
már
Ijjas Tamás

Új fejlesztéseink és átdolgozott kiadványaink nemzetiségi tanulóknak és általános köznevelési tantervekhez

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A 2018-as év folyamán az EKE OFI 72 új és 41 átdolgozott kiadványt fejlesztett részben a nemzetiségi, részben az SNI, részben az egyéb taneszköz-hiányos kerettantervi területek (elsősorban informatika) számára. 
 

A kifejlesztett taneszközök egyharmada nyomtatott tankönyv, egyharmada nyomtatott munkafüzet, egyharmada a Nemzeti Köznevelési Portálon megjelenő digitális tananyag. 

A taneszközök túlnyomó többsége már felkerült az aktuális tankönyvjegyzékre, a maradék taneszközöknél az engedélyeztetési folyamat jelenleg is zajlik, s május végéig ezek is felkerülnek, rendelhetővé válnak. 

A taneszközök részletes adatai és ismertetői, mintaoldalai megtekinthetők a tankonyvkatalogus.hu adattárában. 

Új fejlesztéseink nemzetiségi tanulóknak

Horvát történelem 5. (NT-31606)

Povijest 5 – udžbenik povijesti za 5. razred osnovne škole. 
A tankönyv és a hozzá tartozó munkafüzet  az Újgenerációs történelemsorozat (FI-504010501/1)  horvát fordítása. A történelmi ismereteken túl lehetőséget ad a tanulók horvát történelmi szókincsének gazdagítására, sokféle új ismeret megszerzésére önállóan vagy tanári irányítással olvasmányaikból, könyvtárból vagy az internetről.  A tananyag elsajátítását a jól kidolgozott kérdések és feladatok rendszere, a fejezetek végi összefoglalók, rendszerező kérdések is segítik.
    
Horvát nyelv és irodalom 9. (NT-31574/1)

Gramatika hrvatskoga jezika za 9. razred gimnazije. 
A korábbi tankönyv kerettantervnek megfelelő átdolgozása és új munkafüzettel történő kiegészítése. A nyelvi ismereteken túl hangsúlyt helyez a szerző arra kérdésre is: hogyan tanuljunk hatékonyan (tanulási technikák; jegyzetelési technikák; internet használata a tanulási folyamatban; a megfelelő tanulási környezet kialakítása, tananyag értelmezése, a lényeg kiemelése, új információk begyűjtése, összefüggések, logikai kapcsolatok keresése). A munkafüzet az aktív nyelvhasználatot segíti.

Szerb történelem 5. (NT-32624)

Történelem 5. tankönyv és munkafüzet. 
A kiadvány az Újgenerációs történelem tankönyv és munkafüzet (FI-504010501/1) szerb nyelvű fordítása, az ötödik évfolyam történelem tananyagát foglalja magában. Fordítója kerülte a bonyolult mondatszerkezeteket, pontosan és érthetően adta át a magyar alaptankönyv ismeretanyagát. A történelmi ismereteken túl lehetőséget ad a tanulók szerb történelmi szókincsének gazdagítására, sokféle új ismeret megszerzésére önállóan vagy tanári irányítással olvasmányaikból, könyvtárból vagy az internetről.  A tananyag elsajátítását a jól kidolgozott kérdések és feladatok rendszere, fejezetek végén összefoglalók, rendszerező kérdések is segítik.

Átdolgozások a nemzetiségi tanulóknak

Horvát nyelv és irodalom 5., 6. (NT-31572/1)

Vilinska svirala 5 – hrvatska čitanka za 5. razred osnovne škole és a sorozat további kötetei. 
Az első fejezet a népköltészetet dolgozza fel, a második a hazával kapcsolatos szövegeket kínál, a harmadik fejezet legendákkal és a történelmi valósággal ismerteti meg a tanulókat, ezek után következik a valóság és az álom, végül az utolsó fejezet a dráma és a film alapjait mutatja be. Az átdolgozott kiadványban először jelenik meg a Zadatak+ za 5+ c. feladat, amely lehetőséget ad az adott témakörben több ismeret megszerzésére, amelynek az eredménye a kitűnő jegy megszerzése lehet. A feladatok személyes megoldások keresésére ösztönöznek, alkalmasak arra, hogy fejlesszék a kreativitást, a problémafelismerő képességeket, képzetekben gazdag gondolkodást, empátiát, kommunikációs készséget, érzékenységet, nyitottságot.

Szerb nyelv és irodalom 3., 4. (NT-32504/2)

Златне руковети избор књижевних текстова за 3. разред српске основне школе és a sorozat további kötetei. 
Az irodalmi művek válogatása merítés a klasszikus és a mai szerb irodalom valamint a világirodalom alkotásaiból. Alkalmas az irodalom megszerettetésére, az adott korosztály látásmódjához közel áll. Az olvasókönyvben lévő szövegek jó alapot szolgáltatnak a tanulók szókincsének bővítésére, gazdagítására, új ismeretek szerzésére.

Román nyelv és irodalom 1-4. (NT-33308/1.)

Prima mea carte és a sorozat további kötetei. 
A román ábécéskönyv a hazai román nemzetiségi iskolák (kétnyelvű és nyelvoktató) kisiskolásainak kulcsfontosságú tankönyve, amely a korosztálynak adekvát módszertani kultúrával és a fokozatosság elvével fejleszti a növendékek kommunikációs készségét, írás és olvasási kultúráját. Az átdolgozás során olyan olvasmányokkal színesedett, amelyek közel állnak a mai gyermek világához, életformájához, érdeklődéséhez. Jól szolgálják az élményalapú oktatást. 

Német nyelv és irodalom 5-8. (NT-34213/2)

Deutsch 5 Neubearbeitung és a sorozat további kötetei. 
A megújult kiadvány megtartotta az előző kiadás időtálló tartalmait, új részként a Bildwörterbuch került bele. A múltidéző leírások külön fejezetben jelennek meg az egyes leckék végén Rückblick in die Vergangenheit címen. A nyelvtani magyarázatok magyar nyelvűek, ezzel téve könnyebbé a megértést. Új forma, friss színek, változatos feladattípusok teszik a könyvet hasznossá és érdekessé.
 

Német földrajz 11-12. (NT-34311/1)

Az Aufgabensammlung für die Abiturvorbereitung  és a sorozat további kötetei a német nyelvű földrajz érettségire készülők megújult feladatgyűjteménye, mely az érvényben lévő érettségi követelményekhez igazodva minden olyan feladattípust tartalmaz, mely az érettségi folyamán előfordul. Nemcsak a feladatok újultak meg, hanem az azokhoz kapcsolódó táblázatok, grafikonok adattartalmát is aktualizálták az adaptálók.

Új fejlesztések általános köznevelési tantervekhez

Informatika 6-8.

A felső tagozatos digitális tankönyvek segítségével a tanulók megismerik az informatikai eszközök legfontosabb elemeit, elsajátítják az alapvető alkalmazói ismereteket, gyakorolják a problémamegoldást informatikai eszközökkel és módszerekkel, különböző problémákhoz algoritmusokat készítenek, az algoritmusokat programozási nyelven kódolják, a kódolás során megismerik a program működését, alkalmazzák a megismert utasításokat. Az infokommunikációs eszközök használatáról szóló fejezetek segítségével többek között az internet hatékony használatában fejlődhetnek: az egyszerű keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az információs társadalom témakör segítségével a tanulók megismerik az információkezeléssel kapcsolatos feladatokat. A könyvtári informatika fejezet révén pedig megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott és elektronikus kézikönyvek főbb műfajait.

 

Ezek az új fejlesztések az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés című projekt keretében valósult meg.


 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.