9
dec

Több száz pedagógus és közel ezer tanuló részvételével tartotta meg nyitókonferenciáját az EFOP 3.2.2 projekt

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2016. december 9.

Több száz pedagógus és közel ezer tanuló részvételével tartotta meg nyitókonferenciáját az EFOP 3.2.2 projekt

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 2016. december 7–8-án szakmai konferenciát és pedagógiai-módszertani szakkiállítást szervezett Budapesten a Modern Iskola közreműködésével, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az Oktatási Hivatal, a Digitális Jólét Program Titkársága és a Microsoft Magyarország támogatásával. A Digitális Oktatási Napok című rendezvény célja a digitális oktatás népszerűsítése, az IKT eszközökkel támogatott módszertani megoldások terjesztése és jó gyakorlatok bemutatása. A konferencia egyben az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 jelű, A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés elnevezésű projekt nyitóeseménye.

Az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 jelű, A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés című projekt fő célkitűzése folytatni a TÁMOP-3.1.2-B/13 jelű, Az új Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz, és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése című kiemelt projektben megkezdett taneszköz-rendszer kiépítését és fejlesztését.

A nyitókonferencia előadásaiban a felszólalók bemutatták azokat a területeket és fejlesztési célokat, amelyek a projekt keretében valósulnak meg. A projekt két fő fejlesztési irányt jelöl meg: az újgenerációs tankönyvek elkészítését, valamint a Nemzeti Köznevelési Portál továbbfejlesztését.

Az EFOP 3.2.2 projekt folytatja azt a nagyszabású tankönyvfejlesztést, amelynek keretében 2018 szeptemberéig az általános iskolai és a középiskolai oktatás mind a tizenkét évfolyamára elkészülnek a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a környezetismeret, a természetismeret, a történelem, az erkölcstan, a biológia, a kémia, a fizika, a földrajz és az etika tantárgy tankönyvei és munkafüzetei. Ez összesen 176 db új taneszközt jelent.

A Nemzeti Köznevelési Portál tartalmi és funkcionális továbbfejlesztése is fontos részét képezi a digitális oktatás feltételeit javító országos intézkedéssorozatnak. A közös cél az, hogy a magyar tanulók is rendelkezzenek a 21. században elengedhetetlenül szükséges digitális kompetenciákkal. A projekt keretében elinduló portál-továbbfejlesztés elősegíti, hogy az infokommunikációs technológia szervesen beépüljön a tanítás és tanulás folyamatába. Olyan új digitális tartalmak készülnek, amelyekkel a tanulók közvetlenül dolgozhatnak. Módot adnak a folyamatos és differenciált képességfejlesztésre, hatékonyan segítik az ismeretek sokoldalú alkalmazását. Ösztönzik a kollaboratív tanulást, valamint az iskolán kívüli információforrások és tanulási lehetőségek kipróbálását.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.