3
szep
Ijjas Tamás

Tanulói aktivitás a 21. században

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE OFI) 2018. augusztus 30-án A tanulók hangja – a híd a tanuláshoz címmel rendezte meg az Erasmus+ KA2 projektjének szakmai műhelykonferenciáját, melynek a BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma adott otthont.

Az Erasmus+ program 2016-ban kezdődött nemzetközi projektjében öt európai uniós ország (Hollandia, Írország Magyarország Skócia és Szlovénia) oktatáskutatással és fejlesztéssel foglalkozó intézetei, valamint 15 iskola vesz részt. A projekt célja olyan módszertani eszköztár, oktatási modellek és pedagógus-továbbképzések kidolgozása, jó gyakorlatok továbbfejlesztése, amelyek segítségével a tanulók aktívan részt vehetnek saját tanulási tevékenységük irányításában. Ennek eredményeképpen erősödhet a tanárok és a diákok közötti kölcsönös bizalom. A tanulók személyisége fejlődhet, miközben a tanulás örömöt jelenthet számukra.

Kiss Gábor, az EKE OFI Tudásmenedzsment Igazgatóságának vezetője köszöntőbeszédében kifejtette, hogy 2018 elsősorban azért is fontos év, mert az idén érettségizők már mind a 21. század gyermekei, de az ő pedagógusaik még mind a múlt században születtek. Az új és a múlt század közti feszültség nem akadályozhatja meg az oktatás résztvevőit, hogy felismerjék és fejlesszék az olyan korszerű és kulcsfontosságú kompetenciákat, mint a tanulói aktivitás, azaz a tanulók döntési felelőssége a saját tanulási folyamataikban.

A műhelykonferencián négy saját élmény alapú workshopon vehettek részt az érdeklődő pedagógusok, melyek a Student Voice projekt egy-egy aspektusát mutatták be. Dr. Szabó Máriánál, az EKE OFI tudományos munkatársánál, a Student Voice projekt szakmai vezetőjénél, aki a Jóllét és eredményesség című műhelyt vezette, a résztvevők saját aktuális hogylétükből kiindulva közelítettek ahhoz, hogyan hat az iskola a diákok jóllétére, és ez hogyan áll kölcsönhatásban a tanulási folyamat eredményességével. Imre Anna PhD, az EKE OFI tudományos főmunkatársa A tanulók hangja: a kérdés háttere és kutatási tapasztalatok című műhelyfoglalkozáson a személyre szabott oktatásról, mint paradigmaváltásról beszélgetett a konferenciára látogatott pedagógusokkal. Varga Julianna és Görög Katalin, a Gyermekek Háza tanárai játékos módon vezették rá a résztvevőket a tanulók megismerésének különböző módjaira. Kákonyi Lucia a Hunfalvy János SZG angoltanára, az OFI egykori pedagógiai fejlesztője Egyéni tanulási utak címmel a tanulási eredmény alapú szemlélet megvalósításának, valamint az OFI által fejlesztett tanulmányi standardok és szintezett feladatok alkalmazásának lehetőségeiről beszélt. Eőri János a Hunfalvy János SZG matematikatanára,  a műhely társvezetője , a tanulási eredmény alapú szemlélet gyakorlati alkalmazását  mutatta be  a stresszmentes értékelés projektjével a résztvevőknek. Hamvas Viktória és Ferencz Máté 12. évfolyamos tanulók személyes tapasztalataik megosztásával még hitelesebbé tették a tanulói részvételre és felelősségvállalásra; a személyre szabott tanulásra épülő értékelés eredményességét.

A műhelykonferencián résztvevő tanárok aktivitásából, visszajelzéseiből következtethetünk arra, hogy mennyire fontos, hogy a tanulók a 21. században felelősségteljesen alakíthassák a saját tanulási folyamataikat. 
 

(A fotókat Kaliczka Gabriella készítette.)

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.