1
okt
Indri Dániel

Szervezeti szintű szaktanácsadás

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Ez az írás a nemzetiségi, az intézményfejlesztési, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (tehetség és SNI/BTMN) a konfliktuskezelés és a pedagógiai mérés-értékelés területeken végzett szaktanácsadói munka tapasztalataival foglalkozik.

A szaktanácsadói szakterületeket a 48/2012 (XII.12.) EMMI rendelet 26. § (4) bekezdése határozza meg:

  1. Tantárgygondozói szakterületek,
  2. Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével),
  3. Intézményfejlesztési szakterület,
  4. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,
  5. Konfliktuskezelési szakterület,
  6. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,
  7. Pedagógiai mérés-értékelési szakterület.

A „Szaktanácsadók felkészítése szervezeti szintű tanácsadásra interprofesszionális csoportokban” című képzés fejlesztése során abból indultunk ki, hogy a szakterületi szaktanácsadók úgy segíthetnék leginkább az intézmények munkáját és tanulószervezetté válását, ha tudásuk összeadódna, ez pedig úgy valósítható meg, ha csoportosan, több szakterületet képviselve tesznek látogatást.

2014 őszén 146 szaktanácsadó vett részt ezen a képzésen. A képzés teljesítésének feltételeként interprofesszionális csoportokban meg kellett látogatniuk egy-egy iskolát. Az interprofesszionális csoport elnevezés arra utal, hogy több szakterület szakembere vesz részt egy-egy intézménylátogatáson. A képzés elvégzését követően a szaktanácsadók a projekt keretében további intézményeket is meglátogattak. Az általam vizsgált időszakban,  2015 áprilisa és júniusa között 18 szaktanácsadó összesen 108 látogatást végzett. Ez az írás az ő beszámolóik alapján készült. Az intézményfejlesztési területet öt, az SNI-t hat, a tehetséggondozást két, a pedagógiai mérés-értékelést négy, a nemzetiségi területet egy szaktanácsadó képviselte. Konfliktuskezelési szaktanácsadó nem dolgozott a projektben a vizsgált időszakban.


1. ábra: A látogatások célja


2. ábra: A tervezett és a megvalósult intézménylátogatások
a szaktanácsadói területek szerint

Az országosan ellátandó szakterületek szaktanácsadói látogatásainak középpontjában egy-egy olyan probléma állt, amelyet az intézmények küldtek be az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet számára. Ezt a szaktanácsadók, általában mikro csoportokban, együttműködve vizsgálták meg, majd felvették a kapcsolatot az intézményvezetéssel, megbeszélték az intézménylátogatás forgatókönyvét, és egy körülbelül négyórás látogatás keretében segítettek kidolgozni egy olyan fejlesztési tervet, amely várhatóan orvosolja a problémát.

A csoportos látogatáson mindenki a saját szakterületét képviselte, így több szemüvegen keresztül vizsgálták ugyanazt a helyzetet. Egy iskolai konfliktus például visszavezethető magatartásbeli problémákra, de valamilyen tanulási képesség hiányára is, ami a konfliktuskezelési szaktanácsadó mellett az SNI / BTMN gyerekek gondozásához értő szakember jelenlétét indokolta az egyik konkrét esetben. A csoportos szaktanácsadói látogatás újdonság. Az intézmények örömmel fogadták, és a szaktanácsadók is szerettek csoportokban dolgozni.

Intézményi vélemények a csoportos szaktanácsadásról

„Hatékony megoldásnak tartom a csoportos szaktanácsadást, hiszen a team munkában végzett tevékenység mindig hatékonyabb, inspirálóbb… A több iskolából hozott tapasztalatok szélesebb skálán láttatják az adott problémát, és sokkal több gyakorlati megoldást kínálnak.”

„A közös helyzetelemzés, az ötletelés hasznos volt. A kapott segédanyagok, javasolt irodalmak jók.”

„A kialakult beszélgetés gondolatébresztő volt, így feltárulhattak olyan területek, amire akár a vezető, akár a szaktanácsadó csoport tagjai egyénileg nem gondoltak volna.”

„Komplexitás, együttgondolkodás, egymástól való tanulás. A probléma megvilágítása és a fejlesztési irányok meghatározása más és más szemszögből.”


3. ábra: A mikro csoportok összetételének változatai

Az intézményfejlesztési és bármely más szakterületi szaktanácsadó együttműködése a leggyakoribb (3. ábra), ami megerősít bennünket abban, amit erről gondoltunk: minden fejlesztést a szervezet felől érdemes elindítani.

A szaktanácsadói látogatások harmadik ütemében arra törekedtünk, hogy az iskolában dolgozó pedagógusok jobban megismerjék a szaktanácsadás működését, lehetőségeit. Ezért a szaktanácsadók konzultáló jellegű látogatásokat is végeztek. Bemutatták, hogy mivel foglalkozik saját szakterületük, hogyan épül fel a szaktanácsadás rendszere, és miben tudnak az intézmény segítségére lenni az egyes országosan ellátandó területen dolgozó szaktanácsadók és az interprofesszionális szaktanácsadói csoportok.

Vezető szaktanácsadóként is megerősítést kaptam abban, hogy minden fejlesztést a szervezet felől szükséges elindítani. Az intézmények számára is új volt a szaktanácsadói látogatásnak ez a formája, amikor több szakterület képviselője látogatott el hozzájuk egy-egy konkrét, általuk felvetett probléma megoldása érdekében. Az elégedettségmérő kérdőívek alátámasztják, hogy a látogatás csaknem minden intézmény előzetes elvárásaiknak megfelelt. A képzéseken, a közös szakmai műhelyeken elhangzott élménybeszámolókból pedig kiderült, hogy a szaktanácsadók is pozitívan élték meg a csoportos látogatás lehetőségét.

A szervezeti szintű szaktanácsadás fontos, akár nélkülözhetetlen láncszem lehet egy intézmény életében. A próbalátogatások során sok hasznos tapasztalat halmozódott fel, amit érdemes felhasználni a projekt utáni időszakban is, mert segíthet abban, hogy az intézmények megfeleljenek a XXI. század kihívásainak. A szervezet fejlődése magával hozza a benne dolgozó pedagógusok fejlődését is. Azt hiszem jó cél, hogy érezzék jól magukat az iskolában a tanárok és a diákok is. A tanár kiegyensúlyozottan, békésen, elégedetten és felkészülten menjen be az órára. Legyen türelmes és toleráns, ennek következményeként érezzék magukat biztonságban a tanulók. Legyen meg a munkavégzéshez a megfelelő légkör, hiszen ez minden bizonnyal növeli a hatékonyságot. Kell ennél magasztosabb cél egy szaktanácsadónak?

Korbeli Csilla Judit
vezető szaktanácsadó

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.