26
jan
Hugyecz Enikő

Szakmai konzultációt tartottak az érettségiről

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt keretében széleskörű szakmai konzultációt szervezett Budapesten 2015. január 23-án a tartalmi szabályozók összehangolásáról és a kimeneti követelményrendszer módosításáról.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (OFI) megvalósuló TÁMOP 3.1.1 – XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz kiemelt projekt 1. alprojektjének fő feladata a kimeneti követelményrendszer megújítását célzó módosítási javaslatok előkészítése. Ezzel kilenc tantárgyi munkacsoport foglalkozik, akik a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen nyelv, a biológia, a fizika, a kémia, a földrajz és az informatika tantárgyak kerettanterveinek és az érettségi vizsga követelményrendszerének összevetését végzik, illetve az Oktatási Hivatal tapasztalatainak és kutatási eredményeinek felhasználásával javaslatokat készítettek elő az általános és részletes érettségi követelmények és vizsgaleírások módosítására.

A szakmai konzultációt Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója nyitotta meg, aki egyúttal Sinka Edit projektvezetővel átadta A jó pedagógus titka – sikerek és kudarcok a pályán esszépályázat arany okleveleit. A három díjazott Szautner Jánosné Szigeti Gizella, Kis Tibor és Rab Beatrix, akiknek ezúton is gratulálunk.

A plenáris előadások keretében Sinka Edit projektvezető a TÁMOP 3.1.1 – XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz kiemelt projekt céljait és eredményeit ismertette. A projekt öt alprojektet foglal magában, melyek közül az 1. alprojekt foglalkozik a tartalomfejlesztéssel. Az alprojekt keretében nemcsak az érettségi vizsga követelménystandardjainak kidolgozása, hanem a kerettantervek implementációja, nevelési-oktatási programok fejlesztése, policy-elemzések és a korábbi beavatkozások hatásvizsgálata is folyik. A fő cél az oktatási rendszer támogatása és a nevelő-oktató munka eredményességének növelése.

Kákonyi Lucia témavezető nemzetközi kitekintésében az érettségi vizsgarendszerek sokszínűségéről beszélt. A körképben bemutatásra került Grúzia online adaptív érettségije, a finn számítógép alapú vizsgáztatás, a Dániában bevezetett kritikai gondolkodás és problémamegoldás tesztelése, a skót Curriculum for Excellence és a Great E-scape, melyben a produktum helyett a folyamatot értékelik.

A plenáris előadásokat követően műhelymunkában folyt a konzultáció. Kilenc tantárgyi szekcióban vitatták meg a tantárgyi munkacsoportok az érdeklődő pedagógusokkal, tantárgyi szakmai szervezetek képviselőivel, szaktanácsadókkal és szakértőkkel a projekt eredményeit és az elkészült szakmai javaslatokat.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.