3
jún
Ludas Viktor

Szakmai konzultáció a kísérleti tankönyveket kipróbáló tanárokkal

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

2015. április 27. és május 26. között rendeztük meg azokat a szakmai beszélgetéseket, ahol a kísérleti tankönyvek kipróbálásában résztvevő tanárok osztották meg tapasztalataikat a tankönyvek szerzőivel.

A TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001, „A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése” című kiemelt projekt keretében tartott, tantárgyanként megszervezett 13 szakmai konzultációra összesen 550 pedagógus jött el. A rendezvényen résztvevők közvetlenül is el tudták mondani a tankönyvekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalataikat a szerzőknek, és egymással is megvitathatták ezeket.

Minden konzultáció két részből állt: az első másfél órában a projekt szakmai vezetője, a vezető szerkesztők és a tankönyvek készítői tartottak előadásokat az eddig beérkezett véleményekről. Kitértek az év eleji kérdőíves felmérés és a kipróbáló tanárok által folyamatosan küldött munkanaplókon keresztül beérkező tanári visszajelzésekre is.

A tankönyv készítői bemutatták azokat a szakmai megfontolásokat is, amelyek magyarázatot adnak egy-egy új megoldásra. Ezzel egyben lehetőséget adnak arra is, hogy a pedagógusok is elmondhassák ezekről a véleményüket. Ilyen közösen megvitatott témák voltak például a magyar nyelv és irodalom tankönyvek esetében a kortárs művekre való folyamatos utalás, a képi illusztrációk nagy száma, valamint a tankönyv és munkafüzet közötti kapcsolat a tanítás-tanulás folyamatában.

Matematikából népszerűek a digitális tartalmak nyújtotta lehetőségek. Kiderült, hogy a tanárok nagyon hasznosnak tartják, hogy a tankönyveket kivetíthetik, így rengeteg időt spórolnak, illetve a kiegészítő digitális tananyagokkal hatékonyan tudnak differenciálni. Az új eszközök (például az interaktív tábla, amin a GeoGebrás anyagok használhatók) a kezdeti nehézségek után hatalmas segítségnek bizonyultak. Ezeknek az új és izgalmas eszközöknek a segítségével szívesebben foglalkoznak a matematikai kérdésekkel a diákok is.

Történelemből a tanárok nagyon szeretik a felvezető kérdéseket, illetve azokat a részeket, amelyek a tanulókat önálló gondolkodásra, véleményalkotásra bíztatják. A diákok szeretik a kutatómunkákat, mivel a mindennapjaikat átszövi az internet használata, így szívesen használják azt az iskolai feladatok megoldásához is. A munkafüzet feladataival kapcsolatban a tanárok szinte egyöntetűen kiemelték, hogy a szövegértési és szövegalkotási feladatok nemcsak fontosak, de nagyon hasznosak és jól használhatóak. A kronológiai számításos, képfelismerő és rajzos feladatok nagyban segítik a tankönyvi ismeretanyag felidézését, elmélyítését, remekül kapcsolódnak a tankönyv anyagához. A történelem esetében különösen gazdag és változatos a tankönyvi leckékhez kapcsolódó digitális tananyagok kínálata. A tanárok szerint rendkívül hasznosak az egy-másfél perces videók és animációk, mert ezek az órai munkába könnyen beépíthetők és például csoportmunka elindításához is felhasználhatók. Az interneten keresztül a diákok otthon is megnézhetik és használhatják őket a tanulás érdekesebbé tétele céljából, vagy akár szórakozásképpen is.

A program második felében következtek azok a csoportinterjúk, ahol a 7-8 fős csoportok egy kutató irányításával fókuszcsoportos interjúk keretében beszéltek meg különböző szakmai kérdéseket a kísérleti tankönyvekről. Ezek a beszélgetések is a mindennapi gyakorlat tapasztalatairól szóltak, mivel a tankönyvek átdolgozásának legfontosabb célja, hogy a tankönyv minél jobban megfeleljen a tanárok elvárásainak. Az ő észrevételeik és javaslataik összegyűjtésére, dokumentálására szolgálnak az óráról órára vezetett munkanaplók és ezek a személyes megbeszélések is. Sok olyan téma és ötlet is felmerült a kötetlen hangulatú konzultációk során, amelyek csupán a leírt anyagokból kevésbé derültek volna ki.

Fókuszcsoportos beszélgetések a diákkokal

A tanárokon kívül a diákok véleménye is rendkívül fontos a tankönyvek használhatóságát illetően. Ezért sor kerül a diákokkal megszervezett csoportos interjúkra is. Minden tankönyvről három helyszínen, hat-hat diák véleményét rögzítik a kutatók. Ez megközelítőleg ötszáz tanulót jelent.

Az eredmények értékelése

A kérdőívek, a munkanaplók, a személyes konzultációk és az interjúk eredményeinek kiértékelésére és összesítésére kutatók bevonásával nyáron kerül sor. Ennek eredményeképpen minden kísérleti tankönyvről egy-egy külön munkaanyag készül, mely az átdolgozások egyik meghatározó alapja lesz.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.