21
szep
Indri Dániel

Stressz, kiégés a pedagóguspályán – megküzdési stratégiák

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A 30 órás, jelenléti képzésre való 2 napos felkészítés – a nagy érdeklődésre való tekintettel – három alkalommal, három csoportban zajlott. A képzés célcsoportja azon pedagógusok, akik nagy érzelmi megterhelés mellett dolgoznak, és hivatásukat gyakorolva stresszhelyzetekkel, vagy a kiégés tüneteivel találkoznak.

A képzés alapgondolata szerint ugyanis az egész személyiségükkel dolgozó pedagógus szakemberek munkájához nem pusztán jó szakmai felkészültség, hanem a feladatellátás során keletkező feszültségekre való rátekintés, a lehetséges megküzdési stratégiák megismerése, a problémakezelési módok áttekintése is szükséges.

A képzés során saját élményű gyakorlatok és a képzés gondolati ívét követő tudástartalom áttekintése révén ismerkedtek meg a leendő képzők a képzés felépítésével, gondolatmenetével, szemléletével és azokkal a határokkal, amelyek mentén a képzés jó eséllyel megtartható. Fontos szemléleti eleme a képzésnek, hogy az empátiás munkamódot igénylő hivatást gyakorló szakmai személyiség kiegyensúlyozottan tudjon dolgozni, ennek érdekében hozzáférjen saját belső erőforrásaihoz, és tudja használni azokat stresszhelyzetekben, így előzve meg a kiégést. Ennek egyik feltétele a reális énkép, a hivatásról, a hivatásban betöltött szerepekről, a saját motivációkról való tudás tisztázása, vagyis az önismeret fejlesztése, a pályaválasztással és a pályán maradással kapcsolatos motivációk feltárása, a belső erőforrások feltérképezése és a megküzdés lehetséges módjainak megismerése. Ezekre ad lehetőséget a képzés, és nem vállalkozik, nem vállalkozhat a stresszel teli, vagy a kiégés jeleit mutató állapotok explicit kezelésére. Azt azonban szándékai szerint közvetíti, hogy a pedagógusok újradefiniált hivatástudata hatékony támasz lehet a stresszkezelésben és a kiégés megelőzésében. A képzés szemlélete, alapelve ezért a „bajok" elkerülését célzó „prevenciós paradigma" helyett („Mit tegyünk, hogy ne legyünk betegek?”), a „promóciós paradigma" („Mit tegyünk, hogy egészségesek maradjunk?”). A program az új ismeretek és az önreflexió mellett a pedagógusok mentálhigiénés támogatására fókuszál. A Moodle felületen elhelyezett fogalomtár nyújt segítséget azok számára, akik a képzésen használt fogalmakkal szeretnének külön is megismerkedni.

A felkészítő képzésen a résztvevők kis- és nagycsoportban, kooperatív munkaformában dolgoztak, a képzők képzése is igyekezett hangsúlyt fektetni az aktív tanulás lehetőségeire, különös tekintettel a képzés során esetlegesen megjelenő speciális kihívásokra. A képzés különlegessége, melyet a résztvevő leendő képzők is örömmel konstatáltak, hogy két képző vezeti. Egyikük pedagógus, a másikuk szintén pedagógus, mentálhigiénés segítő szakember szakirányú végzettséggel, vagy pszichológus. A képzésen tapasztaltakat reflexiós levélben rögzítették a résztvevők, élményeiket, benyomásaikat a Moodle felület megfelelő helyére feltöltve, a képzést vezető képzők válaszolták meg. Így a képzőknek a részvevői létet ennek segítségével is alkalmuk volt saját élményben megtapasztalni.

Simon Gabriella pedagógiai fejlesztő, képző

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.