21
júl
Indri Dániel

Sakkhatás – Játékkal, sakkal, logikusan

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A Sakkhatás – Játékkal, sakkal, logikusan című pedagógus-továbbképzés fejlesztését a Pipacsvirág iskola és az OFI (TÁMOP-3.1.5 projekt 3. alprojekt) szoros szakmai együttműködése tette lehetővé.

A fejlesztéskor arra törekedtünk, hogy az új képzés célszerű legyen (gyakorlatias), hatásos (tetten érhető legyen a változás a gyakorlatban), és eredményes (alakítson a pedagógus attitűdjén, eredményezzen új tudást).

Miért éppen sakk? Mi indokolja a sakktanítást az iskolákban?

A sakktanulás folyamatában a gyermekek és a diákok felfedeztető módon jutnak el az ismeretekhez, majd saját maguk is tesznek felfedező lépéseket akkor, amikor királyi játszmákat újítanak meg. A királyi játék jótékony hatással van a kognitív képességek fejlődésére, hozzájárul a sikeres iskolai teljesítmények eléréséhez. Komplex fejlődést/fejlesztést biztosít, fejleszti a gondolkodást, a problémamegoldó képességet, az analizáló és szintetizáló képességet.

Kommunikációjuk fejlődik, érveket, ellenérveket fogalmaznak meg, miközben elemzik az adott játszmát, helyzetértékelést végeznek. Folyamatosan reflektálnak a kialakult helyzetre, megfigyelnek, elemeznek, értékelnek, és ha lehetőségük van, korrekciót végeznek. Gyors, ugyanakkor átgondolt, előrelátó döntéseket hoznak, megtanulják, hogy a döntéseiknek következménye van. A királyi sakkjáték személyiségfejlesztő hatása régóta ismert, megtanít arra, hogy tanulás nélkül nem lehet fejlődni; hogy az ellenfelet nem szabad lebecsülni; nehéz vagy kritikus helyzetekből is ki lehet jutni; az egyes problémaszituációkra számos megoldást lehet találni; hogy nem szabad a harcot az első sikertelenségnél feladni; hogy a problémamegoldás visszatérő, ciklikus folyamat…

A sakkozás fejleszti a szociális kompetenciákat, reális ön- és társismeretre sarkall. A gyermek önbizalmát erősítheti egy-egy jó lépés, nyertes játszma, valamint javíthatja a társakhoz való viszonyát, és kedvezőbbé teheti az osztályban elfoglalt helyét. A megemlített képességek és készségek csak ízelítőt adnak abból, hogy milyen komplex fejlesztő hatása van a sakkozásnak. Épp ez a fejlesztő hatás teszi indokolttá a sakkozás iskolai bevezetését, ezért kap helyet a pedagógus-továbbképzések között a Sakkhatás – Játékkal, sakkal, logikusan című képzés is.

Sári Éva képzésfejlesztő és tréner

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.