7
már
Medvey Tamás

Pályázati felhívás: fókuszban a jó gyakorlatok

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete pályázatot hirdet az általános iskola ötödik évfolyamának közismereti tantárgyaiban a digitális eszközökkel támogatott tanulás jó gyakorlatainak megosztására.

Mi a pályázat célja?

 1. Elősegíteni az általános iskola ötödik évfolyamának közismereti tantárgyaiban a digitális eszközökkel támogatott tanulással kapcsolatos pozitív tapasztalatok terjedését.
 2. Lehetőséget biztosítani a kreatív tananyagfejlesztés iránt érdeklődő pedagógusoknak, hogy bekapcsolódhassanak az EKE-OFI által az EFOP 3.2.2 program keretében egy új digitális tanulást - tanítást segítő szolgáltatás fejlesztésébe, tesztelésébe.

Kiknek érdemes pályázni?

Várjuk azoknak a pedagógusoknak és pedagógus hallgatóknak a pályázatát, akik kedvet és tudást éreznek magukban ahhoz, hogy részt vegyenek az oktatás modernizálásában, a személyes digitális eszközöknek a tanulási folyamatban történő felhasználásában.

Mi a pályázók feladata?

Az ötödik évfolyamos magyar nyelv, irodalom, történelem, természetismeret, valamint a matematika tantárgy kerettanterveiben, illetve újgenerációs tankönyveiben szereplő témakörök, illetve fejlesztési feladatok (tanulási egység) megvalósulásához kapcsolódó, a személyes IKT-eszközök használatával támogatott tanulás–tanítás jó gyakorlat szinopszisának elkészítése és beküldése.

Mivel lehet pályázni?

A pályázónak egy később kidolgozandó tanulási egység személyes IKT-eszközök használatával (pl. okos telefon, tablet) történő feldolgozásáról szóló jó gyakorlat szinopszisát kell elkészítenie. Meg kell határoznia a tanulási egység célcsoportját, tanulási céljait, és hogy az IKT-használat (pl. a tankönyvek anyagait kiegészítő vagy magyarázó 2D, 3D, infografika, esetleg egyéb, szemléltető vagy interaktív tartalom) milyen tanulási helyzethez, megoldandó problémához nyújt hatékony segítséget. Röviden be kell mutatni a tanulási folyamatot, különös tekintettel a használt IKT-eszközökre és programokra, valamint a diákok által megoldandó feladatokra. Le kell írni, hogy milyen módon kíván meggyőződni a célok eléréséről, valamint hogy a megvalósításhoz milyen eszközök és feltételek szükségesek.

A pályázat formátuma és terjedelme

A pályázatot az OFI honlapján elérhető sablont kitöltve kell elkészíteni és megosztani. Egy pályázó maximum három témával pályázhat, de mindegyikről külön pályázati űrlapot kell kitöltenie. A pályázatok a feltöltés sorrendjében automatikusan generált sorszámot kapnak, így a pályázók személye a bírálók számára ismeretlen.

A pályázat értékelése

A szakértőkből álló bíráló bizottság a következő szempontokat veszi figyelembe a pályázatok elbírálásánál:

 • Az IKT eszközök használata mennyiben járul hozzá a tanulók személyre szabott, eredményes tanulásához.
 • A jó gyakorlat mennyire jól kapcsolódik az adott témakörhöz, fejlesztési feladathoz.
 • Mennyire széles körben hasznosítható, adaptálható (mennyire elterjedt IKT-eszközöket alkalmaz, illetve mennyire elterjedt programokat használ).
 • Megjelennek-e a pályázatban saját fejlesztések, kreatív digitális megoldások.
 • Mennyire változatosak a tervezett feladatok, feladattípusok.
 • A tervezett tanulói tevékenységek illeszkednek-e a célcsoporthoz.
 • A tervezett tanulói tevékenységek illeszkednek-e a tanulási célokhoz.
 • Megjelenik-e más tantárgyakhoz való kapcsolódás.
 • A jó gyakorlat célja-e hozzájárulni a NAT-ban kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok valamelyikének a megvalósításához.

A nyertes pályázók feladata és díjazása

A legjobb hat pályázat beküldőjével az EKE három hónapra szóló, heti 20 órás részmunkaidős (távmunka) foglalkoztatás keretében ad lehetőséget a tanulási egység részletes kidolgozására, amely az NKP jó gyakorlatok felületén fog a készítő nevével együtt megjelenni. Az alkalmazás keretében a kiválasztott pedagógusok egy belső, az EKE-OFI által szervezett digitális fejlesztői képzésen is részt vesznek. Ezen túl pedagógiai fejlesztőként a nyertesek részt vehetnek a digitális tanulást - tanítást segítő szolgáltatás fejlesztésében és tesztelésében. 

A nyertesek a 2018. június 15-től szeptember 15-ig tartó részmunkaidős foglalkoztatás keretében végzett fejlesztő munkájukért havi bruttó 150 000 Ft-ot kapnak, azaz összesen bruttó 450.000 Ft illetményben részesülnek. A foglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján közalkalmazotti jogviszony keretében kerül sor. A közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeit a Kjt. 20. §-a tartalmazza. Pályázó tudomásul veszi, hogy Szervező csak olyan személlyel létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt, aki megfelel a Kjt. 20. §-ában foglalt feltételeknek.

Beküldési határidő: 2018. április 4. 24h

A pályázat elbírálását követően az eredményhirdetés várható időpontja: 2018. április 25.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.