23
júl
Hugyecz Enikő

Műhelykonferencia a romák/cigányok megjelenéséről a tankönyvekben

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Az OFI TÁMOP-3.1.15 projektje és a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság szakmai konferenciát szervezett Együtt méltósággal – Romák/cigányok a hazai tankönyvekben címmel 2015. július 20-án Budapesten.

A konferencia célja volt a roma értelmiségiek bevonásával megvitatni azokat az egységes, mindenki által támogatható irányelveket, melyek a későbbi tartalom- és tankönyvfejlesztési munkák során érvényesíthetők.

A rendezvényt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta: a magyarországi cigányság Európa legerősebb kulturális önkifejezésével rendelkezik, ez pedig megmutatkozik a zenében, az irodalomban és a képzőművészetekben is. Vagy például a konferencián vetített, A cigányasszony meg az ördög című filmben, mely rangos nemzetközi díjakat is elnyert.

Dr. Orsós Anna tanszékvezető (PTE) nyitóelőadását azzal kezdte, hogy nagy jelentőségűnek tartja, hogy a Nemzeti alaptanterv része lett a cigányság témája. Ezáltal megjeleníthető a sokszínűség és sokféleség a tankönyvekben és az osztályteremben – persze ez nem csak lehetőség, hanem felelősség is.

Daróczi Ágnes etnológus, kisebbségkutató felhívta arra a figyelmet, hogy mi alapján várjuk el a roma/cigány gyerekektől, hogy kialakuljon identitásuk, ha folyton a másságukkal szembesítjük őket. Véleménye szerint a pedagógusok felelőssége, hogy „jövőépítők vagy jövőrombolók” lesznek, de hozzáfűzte, a tankönyvírók és az oktatásfejlesztők szerepe is fontos.

Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója az OFI tankönyv-fejlesztési koncepcióját és az eddig elkészült kísérleti tankönyveket mutatta be. Az új fejlesztések közül kiemelte azokat a kiadványokat, amelyekben a cigányság megjelenik. A történelem tantárgy esetében a tankönyvírók célja az volt, hogy a főbb történelmi csomópontoknál szerepeljen és a tananyag integráns részeként kerüljön bemutatásra a cigányság története; az irodalom esetében pedig beépítettek cigány népmeséket és eredetmondákat.

Balázs Anna, a Monitor kritikai platform és nyitott műhely tagja egy kutatást ismertetett, melyben a cigányság reprezentációját vizsgálták meg általános és középiskolai tankönyvekben. A kutatás eredménye egy 10 pontos javaslatcsomag lett. Az előadásokat Imre Katalin tanár zárta, aki a mit és hogyan lenne érdemes tanítani a cigányságról kérdésre próbált gondolatjátékokon keresztül választ találni.

 

A műhelykonferencia második felében élénk vita bontakozott ki Antal István rektor (Jezsuita Roma Szakkollégium) moderálásával a tételmondat-javaslatokról. A vita során felvetődött, hogy egy ilyen, egységes, mindenki által támogatható dokumentum összeállítása hosszú idő, mivel párhuzamosan igazából a roma/cigány narratíva megalkotása történik meg.

Bemutatásra került a tavasszal megalakult munkabizottság is, illetve további tagokat is jelölhettek a jelenlévők. A munkabizottság felállítását Balog Zoltán miniszter úr felkérésére és támogatásával az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága (ezen belül is Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság), valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kezdeményezte. A bizottság feladata áttekinteni az OFI kiadásában megjelenő tankönyveket a tekintetben, hogy azokban miként jelennek meg a cigány/roma közösségekhez/társadalomhoz kapcsolható tartalmak, további véglegesítetni a tételmondat-javaslatokat. (A bizottság kijelölt tagjai: Dr. habil. Orsós Anna nyelvész, tanszékvezető; Daróczi Ágnes etnológus, kisebbségkutató; Takács Géza, az Új Pedagógiai Szemle főszerkesztője, Apáczai Csere János-díjas tanító; Dr. Dobszay Ambrus, az OFI Tanterv- és Követelményfejlesztő Központjának vezetője és Czeglédi Mihály, a tiszapüspöki általános iskola igazgatója.)

A konferencia zárásaként Szuhay Péter, a Néprajzi Múzeum főmuzeológusa bemutatta A roma kultúra virtuális háza c. DVD-ROM-ot. Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár zárszavában az együttgondolkodás elindulását üdvözölte és megköszönte a közönség aktív részvételét a rendezvényen, hiszen a célok közösek: hiteles és valóságos tudást adó tankönyveket készíteni.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.