28
okt
Hugyecz Enikő

Megújuló támogatási lehetőségek a pedagógusok előmeneteli rendszerében

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Zárókonferenciát tartott az OFI, az OH és az Educatio TÁMOP 3.1.5 kiemelt projektje 2015. október 27-én Budapesten Megújuló támogatási lehetőségek a pedagógusok előmeneteli rendszerében címmel.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, az Oktatási Hivatal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumában megvalósuló TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 jelű Pedagógusképzés támogatása című kiemelt projekt záró rendezvényén bemutatásra kerültek a projekt keretében megvalósított fejlesztések és eredmények: kiemelten a pedagógus továbbképzések, és az ezt támogató új rendszerek szerepeltek. A rendezvényre az ágazatirányítás képviselőit, a köznevelési intézmények vezetőit, pedagógusait, valamint az intézményfenntartók képviselőit várták. 


Fülöp Attila kommunikációs vezető köszöntőjét követően a plenáris előadások sorát Kerekes Balázs, az Oktatási Hivatal projektigazgatója nyitotta A TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt hatása a köznevelési rendszerre című előadásával. Előadásában részletesen kitért az újonnan megalkotott pedagógus-minősítési rendszerrel szemben támasztott előzetes elvárásokra: a minősítési rendszernek átláthatónak, érvényesnek, megbízhatónak, méltányosnak, és felülvizsgálhatónak/újragondolhatónak kell lennie. Cél, hogy lássák a pedagógusok, hogy milyen követelményeknek kell megfelelniük, mivel jár és meddig tart az előmeneteli procedúra. Cél továbbá, hogy inspiráljon az innovációra, kutatásra. 


Ezt követően Dr. Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója előadásában a pedagógus továbbképzésekhez nyújtott támogatásról beszélt. Hangsúlyozta, hogy közös „termékről” van szó, melynek kialakításában az Oktatási Hivatal vezetésével nemcsak az OFI, hanem a projekt főszereplői, a pedagógusok is részt vettek. Hangsúlyozta: a megszületett rendszer nyitott és önkorrekcióra képes. A projekt egyik fontos célkitűzése volt a tanár szakmai professzionalizálása, folyamatos szakmai fejlődési lehetőség biztosítása. Ennek fontos eleme a mentor-gyakornok program, a pedagógus továbbképzési rendszer megújulása. 


Tóth Mária, az Oktatási Hivatal projektigazgatóságának szakmai vezetője A TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt eredményei címmel tartott előadást, melyben megköszönte a projekt résztvevőinek munkáját. A 2012. augusztus 1-jén induló projekt célja a szaktanári rendszer, a szakmai előmenetel, továbbá a pedagógus-továbbképzések megújítása volt. Ehhez egy új struktúrát kellett létrehozni. Az informatikai támogatórendszert az Educatio biztosította. A projekt fontos része volt a pályamotivációs kutatás, mely során gimnazisták, gyakorló pedagógusok, pályaelhagyók körében vizsgálták a pedagóguspálya választásának, megtartásának, illetve elhagyásának okait. 


Sió László, oktatáspolitikai szakértő A megújuló pedagógus-továbbképzési rendszer javaslatai címmel tartott összefoglaló előadást. Átfogó kutatásra kell alapozni a továbbképzési rendszer fejlesztését figyelembe venni a nemzetközi gyakorlatokat. Fontos, hogy a rendszer tervezhető, finanszírozható és a meglévő rendszerbe beágyazható legyen. A kitűzendő irányelvek: átláthatóság, elméleti-gyakorlati tudás megújítása, fókusz a diák eredményeire, nyitottság új tanulási formákra, támogató informatikai rendszer.


Utolsó előadóként Dr. Halász Gábor, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának tanára A pedagógiai munka minőségének és a köznevelési rendszer fejlődésének összefüggései címmel adott elő egyebek közt a pedagógusok szakmai tudásának különböző fajtáiról: deklaratív – procedurális, explicit – tacit, egyéni és társas tudás. Hangsúlyozta, hogy a procedurális, tacit, ill. társas tudásról hajlamosak vagyunk megfeledkezni, holott a pedagógus szakmai tudásának jelentős részét adja. Nem szabad továbbá megfeledkeznünk arról sem, hogy az iskola kognitív, érzelmi közösség, ezért az iskola intézménye a teljesítményre gyakorolt hatását is vizsgálnunk kell. 


A plenáris előadásokat szekciók követték, ahol az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, az Oktatási Hivatal és az Educatio külön-külön is részletesen bemutatta eredményeit. 


A pedagógusok egyéni szakmai fejlődéséhez kapcsolódó támogató rendszer – pedagógus-továbbképzés és tantárgygondozó szaktanácsadás című OFI-s szekcióban Katona Erzsébet az új továbbképzések jellemző vonásait mutatta be. Sári Éva két konkrét pedagógus-továbbképzéssel ismertette meg a hallgatóságot, Simon Mária pedig saját élményei alapján szólt az új típusú szaktanácsadók kompetenciáiról. Ezen kompetenciák fejlesztéséről tartott előadást Tóth Ilona és Szabó Győző.


Az OFI másik szekciója Az intézmények folyamatos fejlődése címet viselte. Korbeli Csilla és vezető szaktanácsadók a problémaalapú csoportos szaktanácsadáson szerzett élményeikről számoltak be. A „tematikus” szaktanácsadó-képzésről tartott előadást Banai Angéla. Krajcsovicz Ágnes a problémaalapú szaktanácsadói látogatások tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Az intézményfejlesztési szaktanácsadásról adott elő Szabó Mária, az ezekhez kapcsolódó pedagógus-továbbképzésekről pedig Ricsóyné Virág Zsófia.


Az Oktatási Hivatal egyik szekciójában a megújult pedagógus-továbbképzési rendszer került bemutatásra: a modell kialakításáról Bogdány Zoltán, az ellenőrzési protokollról Cseh Györgyi, a tartalmi megújításáról Hunya Márta, a kapcsolódó informatikai fejlesztésekről Barcsánszky Péter, az eTanterem keretrendszeréről pedig Nagy Regina adott elő.


Az OH másik szekciója a Pedagógus-életpályamodell címet viselte. Itt Dr. Halász Gábor a pedagóguspályát választók pályamotivációit, Dr. Sallai Éva a pedagóguspálya kezdő szakaszát támogató pilot programot, Dr. Szőke-Milite Enikő a minősítések tapasztalatait, Fűrész Edit a pedagógus-előmeneteli rendszer informatikai támogató rendszerét, Dr. Szivák Judit pedig a kutatás, fejlesztés és tudásmegosztás lehetőségeit mutatta be.


Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szekciójában Lisztmaiszter Zsuzsanna és Nagy Regina előadásában a résztvevők megismerhették az eTantermet, a képzésszervező informatikai fejlesztést és a megújult Iskolatáskát.

Csatolmány: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.