2
jún
Ludas Viktor

Megrendezték a TÁMOP 4.1.2-B nyitókonferenciáját

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

2014. május 29-én került megrendezésre az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Pedagógiai és Pszichológiai Karán a TÁMOP 4.1.2-B nyitókonferenciája. Rendhagyó módon két intézmény is ismertette a projekt keretében fejlesztési terveit.

 „A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása” címmel az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” címmel pedig az ELTE.

A megjelenteket Károly Krisztina, az ELTE projektjének szakmai vezetője köszöntötte. Mezey Barna, az ELTE rektora megnyitó beszédében hangsúlyozta az ELTE szerepét a hazai pedagógusképzésben, amely ezen projekt keretében további fejlődést mutathat fel a jövőben. Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár a pedagógushivatás jelentőségére hívta fel a figyelmet azzal, hogy pedagógusóriások gondolatait idézte fel.

Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója beszédében elmondta, hogy az OFI számára ez a projekt nem előzmények nélküli, hiszen az OFI eddigi céljai között is kiemelt fontossággal bírt, hogy tanárképzés változásait monitorozza, a pedagógusképzésbe belépőket vizsgálja és longitudinális kutatásokat végezzen a témában. Kiemelte, hogy a TÁMOP 4.1.2-B keretében a cél összegyűjteni azokat a fejlesztéseket, kutatásokat és jó gyakorlatokat, amelyek az utóbbi években a pedagógusképzésre irányultak, és az összegyűjtött adatokból létrehozni egy hozzáférhető kutatási katasztert. Ebben a munkában fontos a hálózatosodás és a képzőhelyekkel való folyamatos kooperáció. Ez utóbbiról a projekt szakmai vezetője, Bodnár Éva beszélt, aki hangsúlyozta az OFI koordináló és harmonizáló szerepét a programban.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.