11
nov
Ludas Viktor

Lezárult az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 4.1.2.B-13/1-2013-0010 jelű projektje

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Lezárult a Pedagógusképzés átalakításnak országos koordinálása, támogatása című TÁMOP projekt, amely többek közt a tanárképző központok hálózatosodását, működési támogatását szolgálta.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) TÁMOP 4.1.2.B-13/1-2013-0010 jelű A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása című projektje 2015. október 31-én zárult le.

Az OFI-ban 2014 januárjában indult TÁMOP 4.1.2.B projekt indulásakor azt a célt tűzte ki, hogy elősegítse a hazai pedagógusképző intézmények közötti hálózatosodást, tudásmegosztást, és koordinálja az egyes intézmények tanárképzéssel kapcsolatos uniós forrásokból finanszírozott fejlesztéseit.

A projekt elindításának hátterében az a felismerés állt, hogy az oktatás szerepe kiemelt fontosságú egy tudásalapú, versenyképes gazdaság megteremtésében és kiépítésben. Az oktatás minőségét pedig alapvetően meghatározza a pedagógusképzésből kikerülő tanárok hozzáértése, kompetenciái, pedagógiai és módszertani ismerete. A projekt céljai szoros összhangban álltak az oktatás hatékonyságának javítását célzó uniós stratégiákkal.

A projekt eredményei közül kiemelkednek azok a fejlesztések, amelyek a tanárképző központok hálózatosodását, működési támogatását szolgálják. Ehhez kapcsolódik az a kutatás fejlesztési projekt, amelynek célja a tanárképző központok működési standardjainak kialakítása volt.

Emellett a NAT crosscurriculáris fejlesztési területei kapcsán a felkért pedagógusképző intézmények jógyakorlatai mellett a most lezárult projekt modellajánlások kidolgozásával támogatta az egyetem- iskola partnerkapcsolatok javítását.

Az oktatás társadalmi és kulturális dimenzióinak megértésével kapcsolatos kompetenciákhoz igazodva valósult meg az a kutatás-fejlesztési projekt, amely azt vizsgálta különböző országokban, hogy milyen a pedagóguspálya társadalmi megítélése, és ennek függvényében hogyan népszerűsítik az adott országban a pedagógus pályát.

Külön kiemelendő az OFI nagyszabású vállalkozása, amely egy olyan pedagógusképzési kutatási katasztert alakított ki, amely a következő funkciókat töltheti be: 

  • Nyilvános adatbázis, dokumentumtár a hazai pedagógusképzéshez kapcsolódó képzési és kutatási tartalmakhoz.
  • A tartalmak kutatható, statisztikailag feldolgozható tárolása.
  • Más, kapcsolódó adattárak, szakmai fórumok elérési lehetősége.
  • Pedagógusképzések intézményi specifikumainak bemutatása, átfedések feltárása.
  • Meglévő intézményi pedagógusképzéshez kapcsolódó kutatások, fejlesztések bemutatása, elérhetővé tétele /~2000-től/(pedagógiai-pszichológiai és diszciplináris tartalmak)
  • Lehetőség kutatási, képzési együttműködés kialakítására, a hálózatosodás fejlesztésére
  • Pedagógusképzés és közoktatás kapcsolatának erősítése – közoktatási tartalmak (pl. gyakorlatok, problémák, kérdések) megosztása
  • A felsőoktatási intézmények és a gazdasági-társadalmi szereplők közötti együttműködés erősítése, a tágabb értelemben vett tartalmak modernizálása, a képzések munkaerő-piaci relevanciájának növelése.
  • Tudás-, információ-megosztási lehetőség.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.