14
feb
Hegedűs Mihály

Kutatás, fejlesztés, (Okos)tankönyvek – EKE OFI évértékelő

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Sipos Imrével, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatójával az Intézet 2018-as évéről, eredményeiről beszélgettünk.

Melyek voltak a 2018-as év kihívásai az Intézet számára?

Az Intézet elsődleges feladata a tankönyvkiadás, ebből adódóan ez volt a legnagyobb kihívás számunkra. Több mint 1.400 tankönyvet gondozunk, és ezzel párhuzamosan tankönyvfejlesztést is folytatunk. Ezeknek a fejlesztéseknek a jelentős részét, amit 2018-ra vállaltunk, megoldottuk. Jelenleg  is folyamatban van az Oktatási Hivatalban kiadványaink tankönyvjegyzékre tétele, ami több mint 1.400 kiadványt jelent, és mellette a Minisztérium által az adott évre meghatározott nemzetiségi és SNI könyvek fejlesztését is elvégeztük. 64 Újgenerációs és 50 nemzetiségi illetve SNI tankönyvet engedélyeztettünk, 311 lejáró tankönyvengedélyt hosszabbíttattunk meg. De ami a leglényegesebb, hogy megkezdtük az állományok átadását a KELLO-nak, így a tankönyvellátáshoz számunkra előírt feladatok teljesítése jó ütemben halad. 

Ha az eredményekre tekintünk, akkor mondhatjuk azt, hogy eredményes évet zárt az EKE OFI 2018-ban?

Egyértelműen, hiszen a 2018-as tankönyvellátáshoz minden feladatot megoldottunk, és ugyanez történik most a 2019-eshez is. Emellett pedig a Minisztérium által meghatározott szakmai feladatokat (tantervi jóváhagyások, szakmai programok támogatása) is megvalósítottuk.

A digitális fejlesztések mindig az érdeklődés középpontjában állnak. Milyen digitális fejlesztések zajlottak 2018-ban az OFI-ban?

A leglényegesebb a Nemzeti Köznevelési Portál funkcióbővítése. Ez jelenleg is zajlik, még ugyan publikusan nem elérhetőek az új funkciók, de ezt a munkát folyamatosan végezzük. Ezen kívül pedig az Újgenerációs tankönyveknek az Okostankönyvvé formálása a másik fontos eredményünk. Itt elsődlegesen az 5-8. osztályos tankönyveket emelném ki, de a középiskolai korosztály számára is készültek már Okostankönyveink. Ezek a tankönyvek számos olyan digitális támogatást, animációt, filmet, feladatbankot, adatbázist tartalmaznak, melyek véleményünk szerint a tanítási órákon jól használhatók. Előadások, workshopok és minikurzusok keretében 20 iskolában 86 tanárnak és 955 diáknak mutattuk be az Okostankönyveket. Ezekben az iskolákban jelenleg is tart a tesztelés, amit folyamatos konzultációval segítünk. A módszertani felkészítések során 62 képzést tartottunk 679 érdeklődő pedagógusnak. Az Nemzeti Köznevelési Portálra 107 új kiadvány és 18 segédanyag került fel. 2019-re a kipróbáló iskolák számát jelentősen tervezzük bővíteni. 

Azzal is tisztában vagyunk, hogy a digitálissá váló tantermekben az Okostankönyvek minden problémát aligha fognak megoldani, de arra, ami az elsődleges céljuk, hogy a tananyagtartalmakat a tankönyv helyett vagy a tankönyv mellett hatékonyan közvetítsék és számos digitális kiegészítőt tartalmazzanak, tudják biztosítani ezek a tankönyvek. 

Hogyan teljesített az Intézet a képzésekkel, vizsgákkal kapcsolatos feladatokban?

Intézetünk pedagógus-továbbképzéseivel, felnőttképzési tevékenységével valamint a kiemelt projektekben kifejlesztett pedagógus-továbbképzések pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszerébe illesztésével támogatja a köznevelés szereplőit.

Az EFOP 3.2.2. projektben a „Tanári felkészítések az újgenerációs tankönyvekhez” elnevezésű rendezvénysorozathoz képzési anyagokat készítettünk. A projekten kívül képzéseket nyújtottunk be engedélyezésre például Irodalomterápia témakörben is. Akkreditált és nem akkreditált pedagógus-továbbképzéseket szerveztünk. Szakmai vizsgára jelentkezéseket fogadtunk, a vizsgákat előkészítettük és lebonyolítottuk. Az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakmai vizsgák szervezésében vettünk részt országos hatókörben, és vizsgaelnöki felkészítőket is szerveztünk négy alkalommal, 160 fő részére, és konzultációs lehetőségeket biztosítottunk a képző intézmények részére.

Az Intézethez tartozik az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum is, mit emelne ki az eredményeikből?

2018-ban több mint 250.000 használatot rögzítettek a rendszerben, ami mindenképpen szép eredmény, de az is figyelemre méltó, hogy a pedagógiai témájú könyvek, tanulmányok rekordja közel 4.000 tétellel bővült az elmúlt egy évben. A „Gyermekvilágháború 1914 – 1918 rajzokban” című időszaki kiállításhoz készített kötet pedig Fitz József díjat nyert.

Hogyan teljesítettek az Intézet folyóiratai?

Intézetünk az Új Pedagógiai Szemle, Könyv és Nevelés, Új Köznevelés pedagógia folyóiratok rendszeres megjelentetésével is hozzájárul az oktatás ügyéhez. Ehhez kapcsolódóan koordinálja az egyes folyóiratok szerkesztőségeinek a munkáját. Az év során 300 cikk, interjú készült, melyekből 18 lapszám jelent meg online formában.

Új fejlesztésünk, a Tantrend.hu mára Magyarország egyik legnépszerűbb online, oktatási portálja lett. Beszámol a köznevelés legfontosabb történéseiről, és egyfajta könnyen fogyasztható, magazinos jelleggel hívja fel a figyelmet a magyar köznevelésben folyamatosan megszülető értékekre. 2018-ban 870 cikk jelent meg rajta, és több mint 280.000-szer kattintottak a felhasználók a tartalmakra. 
 
Mire a legbüszkébb a 2018-as évből?

Az Intézet az egyetemi integrációban minden egyes vállalt és kiosztott feladatot meg tudott oldani, teljesítettük a tankönyvkiadói feladatokat, a jelenleg is futó EFOP projektben az előrehaladási céloknak megfelelően dolgozunk, az indikátorainkat tudjuk teljesíteni, és emellett számos olyan szakmai területen megjelentünk, ami az OFI profiljához illik. Intézetünk további feladata a köznevelési rendszer tartalmi modernizációjának támogatása, a tankönyvkiadás és digitális eszközfejlesztés szakmai támogatása, illetve tankönyvekkel, digitális taneszközökkel kapcsolatos kutatási, fejlesztési tevékenységek megvalósítása, valamint a projektfeladatainkhoz fejlesztő, elemző, szakértői feladatok biztosítása. Sok kollégánkat hívják előadást tartani, szakmai véleményeket kérnek tőlünk, látszik, hogy az a szakmaiság, ami itt jelen van, számos helyen segítséget tud nyújtani.

Fontos még elmondani azt is, hogy támogattuk az Iskolai közösségi szolgálat bevezetését, a fenntarthatóságra nevelést és környezeti nevelést, valamint egyedi kerettantervek engedélyeztetési folyamatainak szakmai támogatását is ellátjuk. Vannak lezárult projektjeink, szakmai fenntartási munkákban, nemzetközi projektekben és nemzetközi szervezetek munkájában is közreműködünk. Látszik, hogy Intézetünk igencsak szerteágazó, szakmai jelenlétet valósított meg a magyar oktatásban, 2018-ban is.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.