17
okt
Hugyecz Enikő

Külhoni magyar pedagógusszervezetekkel kötött együttműködést az OFI

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Nyolc külhoni magyar pedagógusszervezettel kötött hosszú távú együttműködési megállapodást az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2014. október 17-én Budapesten.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) régóta dolgozik egy olyan stratégia kialakításán, amely a jövőben egy közös Kárpát-medencei térben gondolkodva képzeli el az együttműködést a külhoni magyar pedagógusszervezetekkel.

2014. október 17-én Budapesten az OFI nyolc határon túli pedagógusszervezettel, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületével, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületével, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületével, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületével, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumával, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével írt alá hosszú távú együttműködési szerződést.

Jelen együttműködési megállapodás előzménye 2013-ra vezethető vissza: az OFI és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége folytatott tárgyalásokat, melynek eredményeként az OFI minden határon túli pedagógusszövetséggel felvette a kapcsolatot. A szakmai együttműködés megalapozásának következő állomása 2014 tavaszán volt: az OFI a kapcsolatfelvételt követően Értékek és dimenziók a Kárpát-medencei magyar köznevelésben címmel regionális tájékoztató napokat tartott Budapesten és több külhoni helyszínen, Szabadkán, Komáromban, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Lendván, Eszéken és Beregszászon, mintegy 500 fő részvételével, amelynek eredményeként azonosíthatók voltak az együttműködés lehetséges területei.

Egy szakmai együttműködést biztosító kapcsolati háló létrehozása a külhoni magyarlakta területek pedagógiai szervezeteivel nemcsak a külhoni pedagógusszövetségek és a határon túli magyar anyanyelvű oktatás szereplőinek, hanem az OFI-nak is érdeke. A dinamikusan, hatékonyan működő kapcsolatrendszer hozzájárulhat a külhoni anyanyelvű oktatás fejlődéséhez, a magyar közösségek megmaradásához csakúgy, mint a hazai köznevelés tartalmi-módszertani gazdagodásához.

Jelen együttműködés újszerűsége abban áll, hogy eddig csak szigetszerű, rövid távú együttműködések valósultak meg a hazai és a külhoni pedagógiai szereplők között, míg ez a kilencoldalú megállapodás hosszú távú terveket fektet le, és a felek közötti hálózat megerősödését tűzi ki célul.

•••

A megjelent pedagógusszervezeteket Hancock Márta igazgató és Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta főigazgató-helyettes köszöntötte. Utóbbi köszöntőjében kiemelte, hogy az egységes Kárpát-medencei oktatásban gondolkodás egyik lehetséges garanciája a kilencoldalú együttműködés megszületése. A délelőtt folyamán a határon túli pedagógusszervezetek képviselői az OFI kísérleti tankönyveit és az anyaország megújuló tankönyvfejlesztési koncepcióját ismerhették meg. Kojanitz László szakmai vezető előadásában a tankönyv- és taneszközfejlesztés menetét és az etananyag.ofi.hu digitális tananyagokat tartalmazó honlapot mutatta be. Farkas Andrea alkotószerkesztő az alsó tagozatos kísérleti tankönyveket ismertette részletesen. A felső tagozat és a középiskolai tankönyvek közül a természet- és reáltudományos tantárgyak könyveiről Tóthné Szalontay Anna vezetőszerkesztő, míg a humántudományokéról Valaczka András alprojektvezető tartott bemutató előadást.

A könyvbemutató után került sor az együttműködési megállapodás hivatalos aláírására. A megjelent határon túli pedagógusszervezeteket és a vendégeket Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere köszöntötte a jeles eseményen. Kiemelte, hogy megtisztelő számára a jelenlét, hiszen ilyen átfogó megállapodás még nem köttetett. Hangsúlyozta, hogy a kulturális hagyományok és a magyar nyelv őrzése még néha anyaországon belül is kihívás elé állítja a pedagógusokat, ezért sokat tanulhatunk a külhoni gyakorló tanároktól. Mint fogalmazott: egymásra vagyunk utalva, ezért fontos, hogy kölcsönösen segítsük egymást.

A köszöntők sorát Czunyiné dr. Bertalan Judit folytatta. Mint mondta, a határon túli pedagógusoknak nagy szerepük van a magyar nyelv megőrzésében, ezért az összmagyarság érdeke, nemzetstratégiai kérdés a mai együttműködési megállapodás létrejötte. A módszertanok megosztásának lehetősége nemcsak a külhoni, hanem az anyaország pedagógusainak is szakmai segítséget jelenthet.

A nyolc határon túli együttműködő részéről Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke tartott beszédet. Üdvözölte az együttműködés megszületését, hiszen így a Kárpát-medence több pedagógusszövetsége is lehetőséget kapott arra, hogy csatlakozzon a megújuló magyar köznevelési rendszerhez. Főként a taneszközök tekintetében hangsúlyozta a támogatás fontosságát, hiszen a magyar ajkú oktatás egyik letéteményese a jó minőségű tankönyvek használata.

Az együttműködési dokumentumot Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke; Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke; De Negri Ibolya, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke; Vida Törnar Judit, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének elnöke; Mentsik Szilvia, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke; Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának elnöke; Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke; Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke és Dr. Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója látta el kézjegyével.

Az együttműködés olyan területekre terjed ki, mint például a régió oktatáspolitikai döntéseinek és szakmai eredményeinek megosztása, pedagógus-továbbképzések szervezése, konferenciák szervezése, pedagógiai és módszertani segédanyagok fordítása, tehetséggondozás és tehetségfejlesztés, vagy a pedagógiai szaknyelv egységesítése, egy szakszótár létrehozása.

Az együttműködési megállapodás tartalmával való egyetértést és a szakmai összefogás fontosságát Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár a dokumentum támogató jellegű aláírásával is megerősítette.

Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója zárszavában megköszönte a külhoni szervezeteknek, hogy csatlakoztak az együttműködéshez, sok erőt és jó munkát kívánt a megvalósításhoz. A dokumentum aláírásával egyidőben az OFI kísérleti tankönyveiből összeállított csomagot nyújtott át a külhoni magyar pedagógusszervezet elnökeinek.

 

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.