26
feb
Ludas Viktor

Iskolai Közösségi Szolgálat: kutatási eredmények és jó gyakorlatok című konferencia

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 2015. február 20-án konferenciát szervezett "Iskolai Közösségi Szolgálat: kutatási eredmények és jó gyakorlatok" címmel.

Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta, az OFI Kutatási, Elemzési és Értékelési Igazgatóságának igazgatójának köszöntőjét követően Horváth Zsuzsanna, az OFI munkatársa tartott előadást, melyben kiemelte, hogy az iskolának jobban az életre kell nevelnie, aminek fontos eszköze lehet az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ). Mint elmondta, a magyar iskolarendszert nagyfokú, iskolán belüli homogenitás jellemzi, az iskolák közötti jelentős különbségekkel, ezért elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerkedhessenek szociálisan más helyzetűekkel.

Dr. Bodó Márton, az OFI tudományos munkatársa az IKSZ-szel kapcsolatos kutatásokat ismertetett. Az eredményekből látható, hogy a tanulók a kötelező 50 órából a legtöbbet 10. osztályban végeznek. A kérdőíves vizsgálatokból kiderült az is, hogy a diákok többségét foglalkoztatják az IKSZ-en szerzett tapasztalatok. Rámutatott, hogy az iskolák közti együttműködésre van lehetőség, amit azonban egyelőre nem használnak ki a pedagógusok. Egy általános iskola is fogadhat például korrepetálásra középiskolás tanulókat. Dr. Bodó Márton előadásában felhívta a figyelmet az http://iksz.ofi.hu honlapra, ahol számos tájékoztató anyag fellelhető.

Dr. Zalay Szabolcs, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökségének tagja „A Pedagógus Kar szerepe az iskolai közösségi szolgálat prgroamjában” címmel tartott előadást. Kiemelte, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar szakértők segítségével megvizsgál majd bizonyos intézményeket az IKSZ teljesítésének szempontjából és építőjellegű javaslatokat fog megfogalmazni annak érdekében, hogy a program még sikeresebb lehessen. A legjobb iskoláknak pedig „Kiváló IKSZ Program” címet fog adományozni.

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, neveléskutató, a pécsi Megyervárosi Általános Iskola és Gimnázium főigazgatója, az érzelmi intelligencia fejlesztésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a tanulókból csak akkor válhat éretten gondolkodó felnőtt, ha érzelmi intelligenciájuk is megfelelő mértékben fejlesztésre kerül.

Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és fejlesztési igazgatója az „Önkéntesség, közösségi szolgálat a fogadó intézmények szemszögéből” címmel tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy az IKSZ akkor érheti el célját, ha megfelelő szervezés, előzetes érzékenyítés és felkészítés áll a tevékenységek hátterében.

Gáborné Haáz Andrea, a MOL Új Európa Alapítvány ügyvezetője a MOL és az IKSZ viszonyáról beszélt. Mint elmondta a MOL életében is fontos szerepet tölt be a társadalmi felelősségvállalás, aminek egyik formája a közösségi szolgálatot támogató KÖSZ! program. A KÖSZ! program célja, hogy segítse a sikeres projektek népszerűsítését, elősegítse a projektek megvalósulását és támogatást nyújtson a megvalósításhoz. A program ezen célok elérésének érdekében eddig 97 szervezetet összesen 20 millió forint értékben támogatott.

Dr. Fényes Hajnalka, a Debreceni Egyetem BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszékének egyetemi docense „Önkéntesség a felsőoktatásban, lehetőségek és tapasztalatok” címmel tartott előadást. Kutatásából kiderült, hogy az egyetemisták növekvő számban vesznek részt önkéntességben. Az önkéntesség motivációi között megtalálhatók az altruizmus és a szakmai előmenetel.

 

A konferencián ezt követően iskolai és fogadó intézményi jó gyakorlatok kerültek bemutatásra.

Szalóki Mihály, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium ifjúságvédelmi felelős tanára elmondta, hogy iskolájukban már az IKSZ bevezetése előtt is nagy szerepe volt az önkéntességnek, mivel fontosnak tartották, hogy az iskola tanulói szociálisan érzékenyebbek, a való világot jobban ismerők legyenek.

„Ahogy mi látjuk, tapasztaljuk” címmel Glatzné Gyömörei Irén, a veszprémi Vetési Albert Gimnázium, igazgatóhelyettese tartott előadást, amelyben beszámolt az iskolájukban tanuló diákok és a közösségi szolgálat kapcsolatáról. Mint mondta, tanulóik többsége a tervezett idő alatt be tudja fejezni a kötelező 50 órát, de sokan vannak olyanok is, akik túlteljesítik ezt a keretet.

Papp Ágnes, az ÉTA Országos Szövetség igazgatóhelyettese, szakmai program-koordinátorÍgy zajlik a közösségi szolgálat a szövetségen belül…” címmel tartott előadást. Bemutatta az ÉTA Szövetség munkáját, illetve azokat a programokat, amelyeken a diákoknak van lehetőségük teljesíteni az Iskolai Közösségi Szolgálatot. A tevékenységek közt lehetőség van hátrányos helyzetűek, idős emberek mindennapjait segíteni, ezen felül egyéb, szociális területen történő feladatvégzésre.

Meszleny Eszter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális munkatársa, az iskolai közösségi szolgálat koordinátora bemutatta a kelenföldi „Teajáratot” a Kelenföldi pályaudvaron napi rendszerességgel megvalósított ételosztó programot. A tanulók ezen alkalmakkor találkozhatnak a hátrányos helyzetű emberekkel, aminek következtében nagyban fejlődö szociális érzékenységük. Ez a tevékenység nagy pontosságot követelt a tanulóktól.

Mézes József, a balatonfűzfői Öveges Iskola intézményvezetője a fűzfői közösségi szolgálat szervezési modelljéről beszélt. Mint mondta nagy kihívás volt számukra, hogy sok tanuló otthona távol van az iskolától, ezért olyan tevékenységeket kellett találni, amit a kollégisták és a bejáró diákok is be tudnak illeszteni hétköznapjaikba. Mint mondta, a szervezés fontos pontja volt a megfelelő koordinátorok kiválasztása.

Krizsán Mihályné, a békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egészségügyi szakoktatója, az iskolájukban megvalósult színes programokról beszélt. Idősek számára szerveztek különböző szabadidős tevékenységeket. A tanulók szociális érzékenységét nagyban növelte az idősek társaságában eltöltött idő.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.