13
dec
Hugyecz Enikő

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

2014. december 13-án Budapesten ünnepélyes keretek között 122 Ökoiskola és 52 új Örökös Ökoiskola képviselője vette át a díszokleveleket, amelyeket Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár (EMMI) és Dr. Simon Attila István közigazgatási államtitkár (FM) adományozott az idei esztendőben sikeresen pályázó iskoláknak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportja megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön.

Az OFI éppen tizedik esztendeje szervezi meg az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola című pályázatokat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával. A tízéves évforduló alkalmas arra, hogy felidézzük: a cím azon nevelési-oktatási intézmények elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként, ún. „egész intézményes” megközelítésben foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel: a környezeti és egészségneveléssel, a helyi közösségek számára fontos hagyományok ápolásával, környezettudatos intézmény működtetésével. Az Ökoiskola elismerést elnyerő intézmény három esztendeig viselheti a címet és tagja lesz az ökoiskolák hálózatának. Az Örökös Ökoiskola cím elnyerésére azon iskolák pályázhatnak, amelyek egymást követő két alkalommal már elnyerték az Ökoiskola címet.

Az idén 122 iskolát díjaztak első vagy második alkalommal, további 52 iskola nyerte el az Örökös Ökoiskola minősítést. Velük együtt összesen 746 intézmény (az általános iskolák mellett néhány művészetoktatási intézmény és kollégium, 64 gimnázium, 156 szakközépiskola vagy szakiskola) tartozik az ökoiskola hálózathoz az ország minden szegletében. A diákok mintegy ötöde tanul ezekben az iskolákban. Az elismerő okleveleket Thaisz Miklós főosztályvezető (EMMI), Dömötör Csaba főosztályvezető (FM) és Dr. Kaposi József főigazgató (OFI) adták át az intézmények küldötteinek.

Thaisz Miklós, az EMMI főosztályvezetője köszöntőjében külön gratulált azon iskoláknak, amelyek első alkalommal nyerték el a címet, hiszen ők elindultak azon az úton, amely a napi működésbe és a szervezeti kultúrába kívánja beépíteni a fenntarthatóság gondolatait. Azon intézményeknek, melyek második vagy harmadik alkalommal - utóbbiak örökös címet nyerve - vették át a díszokleveleket, azt üzente, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a jövőben is támogatja munkájukat, elsősorban a TÁMOP 3.1.1 és a Svájci-Magyar projekt keretében.

A Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője, Dömötör Csaba az értékközpontúságot és a szemléletformáló erőt hangsúlyozta az ökoiskolák értékei közül. Az agrártárca által fenntartott tanintézmények közöt is szép számmal vannak ökoiskolák, amelyek célul tűzték ki, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik az elméleti alapokat a gyakorlatban valósítják meg. Gratulált minden idei díjazottnak és jó munkát kívánt.

Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója köszöntőjében a fenntarthatóságról mint az emberiség jövőjének kulcskérdéséről beszélt. A Nemzeti alaptantervben éppen ezért is kiemelt fejlesztési terület a fenntarthatóságra nevelés. Az iskola az az egyik hely, ahol a gyermekek idejekorán megtanulhatják azt, hogy természeti környzetük mennyire értékes, megbecsülni és óvni szükséges, hogy a jövő nemzedékek is élvezhessék mindazt, ami nekünk megadatott. Gratulációját egy Füle Lajos verssel zárta.

Az ökoiskolák történetét, a címadományozás kezdeteit és az eddig eltelt időszak állomásait Dr. Varga Attila, az OFI alprojektvezetője foglalta össze. Az előző évekhez hasonlóan az átadó ünnepséget szakmai rendezvénnyel kötötte egybe az OFI, amelyen az idén záruló Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizede ajánlásaival és az új pedagógiai fejlesztésekkel és lehetőségekkel ismerkedtek meg a nyertes intézmények képviselői. A környezeti nevelési szakértők mind megerősítették, hogy a fenntarthatóságra nevelés a harmadik évezred iskoláinak feladata, és ennek legjobb gyakorlatait az ökoiskolák mutatták fel az elmúlt években.

Az OFI a TÁMOP 3.1.1 projekt keretében koordinálja egy olyan ökoiskolai nevelési-oktatási program kidolgozását, amely 2015-re készül el. A fejlesztésbe bevont 10 partnerintézmény 60 pedagógusa 100 modul kidolgozásával segíti az ökoiskolák tartalmi-módszertani megújulását. A délutáni szakmai program keretében két iskola mutatta be két-két modulját. A friss ökoiskolák első kézből ismerték meg az interaktív bemutatók során a hasznos praktikákat és innovatív gyakorlatokat, valamint ezek kapcsolódási lehetőségeit az egész napos iskola és a közösségi szolgálat célkitűzéseivel.

Regionális környezeti nevelési szakértők bevonásával és a Svájci–Magyar Együttműködési Program támogatásával az OFI létrehozta az Ökoiskola Forrásközpontokat, valamint még ebben a tanévben elérhetővé teszi minden régió minden iskolája számára a közösségi jelentőségű Natura 2000 természeti értékek tantervi, iskolai feldolgozását támogató pedagógiai segédanyagokat. Ezeket Könczey Réka és Halácsy Ágnes mutatta be a pedagógusoknak.

Keresse fel Facebook-oldalunkat, ahol további fényképet is talál az eseményről!

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.