18
okt
Hugyecz Enikő

Felsőoktatási fórumot tartott az OFI

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Budapesten 2014. október 16-án tartották az Elismerés és minőség ‒ Országos Felsőoktatási Fórumot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szervezésében, amelyen felsőoktatási szakemberek és a felsőoktatási intézmények képzéssel, oktatással, tanulással foglalkozó vezetői és munkatársai vettek részt.

Az OFI által szervezett Országos Felsőoktatási Fórum központi témája a felsőoktatási tanulás-tanítás minőségének javítása volt. A délelőtti plenáris előadások azokra az új nemzetközi és hazai fejleményekre fókuszáltak, amelyek várhatóan jelentős hatással lesznek a hazai képesítések szabályozására, a képzési programok működtetésére, a tanítás és a tanulás minőségére. Előadást tartott Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár (EMMI) a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséről; Derényi András tudományos munkatárs (OFI) az egymásra épülő képzési szintek összehangolásáról; Vámos Ágnes tanszékvezető (ELTE) az általános kompetenciák helyéről és szerepéről a képesítésben és a tanítási-tanulási folyamatban; Temesi József egyetemi tanár (BCE) a 2015. márciusi jereváni miniszteri találkozó előkészületeiről; Szemerszki Marianna tudományos főmunkatárs (OFI) a hallgatók kimeneti kompetenciamérésének előkészületeiről és annak várható hatásairól.

A képesítési keretrendszerek világszerte tapasztalható gyors elterjedésének, a kimenet felőli megközelítéseknek, továbbá a tanulásorientált szemléletmód terjedésének köszönhetően egy sor újonnan fejlesztett vagy éppen felülvizsgálat alatt álló, továbbfejlesztett átláthatósági és tanulás-támogató eszközben (mint a nemzeti és szektorális keretrendszerek, kreditrendszerek, tanulásvalidáló modellek), valamint a tanítás és tanulás szervezését befolyásoló kulcsdokumentumban (mint például az európai felsőoktatás minőségbiztosítási sztenderdjei és irányelvei, az ECTS kézikönyv vagy a nem-formális és informális tanulás validációjának elvei és útmutatója) előtérbe kerül a tanulási eredmények használata. Az európai közösség felsőoktatási stratégiájának megvalósítása, az Európai Felsőoktatási Térség kiépülése, az OECD fejlesztő és monitorozó projektjei a magyar felsőoktatásban is egyre nagyobb figyelmet irányítanak a tanulás és tanítás minőségének javításával összefüggő nehézségekre és lehetőségekre. A fórum előadásai ezeket járták körül, összefüggéseiben megmutatva a kiépülő rendszerelemeket mind hazai, mind pedig nemzetközi kontextusban.

A fórum résztvevői a délutáni négy szekcióban részletekbe menően vitatták meg az intézményi fejlesztések lehetőségeit, a tanítás és tanulás minőségének javítását szolgáló lehetséges lépéseket, a meglévő mozgásteret az aktuális hazai körülmények között. Mindenütt a diszkusszió részét képezték a tanulási eredmények alkalmazásának részletkérdései, és a minőségbiztosítás szükségszerű átalakulásával járó következmények.

A raportőri beszámolók a szekciócímre kattintva olvashatók:

1. szekció: Az MKKR bevezetése, a KKK-k felülvizsgálatának célja és eszközei. A tanulási eredmények és az általános kompetenciák szerepe

2. szekció: Az elismerés kérdései a megújuló ECTS Kézikönyv szerint

3. szekció: A megújuló ESG és a felsőoktatás minősége

4. szekció: A validáció bevezetésének lehetőségei és korlátai

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.