23
már
Ludas Viktor

Értéktől az értékelésig konferencia

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) "Értéktől az értékelésig" címmel rendezett konferenciát 2015. március 20-án a budapesti OFI mintaboltban.

Dr. Kaposi József (OFI, főigazgató) megnyitóját követően Sipos Imre (EMMI, helyettes államtitkár) előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Az előadásban számos hasznos információ mellett előkerült az érettségivel kapcsolatos szabályok módosulása, a pedagógus-életpályamodell rendszerén történő apróbb változtatások. Ezekre a változtatásokra az időközben felmerült tapasztalatok alapján került sor. Mint elmondta, a köznevelés irányítóinak kiemelt célja a lemorzsolódás csökkentése.

Imre Anna PhD (OFI, tudományos főmunkatárs) a tanulói teljesítmény és az oktatási struktúra összefüggéseire mutatott rá. Részletesen mutatta be az elmúlt években lezajlott lengyelországi reformot, amely nagyban javította a tanulói eredményeket. Felhívta a figyelmet, hogy a tanulói teljesítményre nagyon sok tényező hatással van, amelyeknek csak egyike az oktatási struktúra.

Horváth Péter (Nemzeti Pedagógus Kar, elnök) a Nemzeti Pedagógus Kar feladatairól beszélt, kiemelte, hogy a szaktárca kikéri véleményüket az új rendeletekkel, módosításokkal kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a Kar sikerességének sarokköve a tagság aktivitása.

Kerber Zoltán (OFI, szakmai vezető) bemutatta a TÁMOP 3.1.15 projekt feladatait. Mint elmondta, a projekt egyik fontos célja, hogy összegyűjtse mindazokat a szigetszerű fejlesztéseket, amelyek az elmúlt években készültek.

Járainé dr. Bődi Györgyi PhD (Oktatási Hivatal, szakmafejlesztő szakértő) az iskolák belső és külső értékelésének fontosságára hívta fel a figyelmet. A tanfelügyeletről elmondta, hogy fontos minőségbiztosítási eleme a köznevelési rendszernek, célja nem a hibák felkutatása, hanem a minőség garantálása. Az előadó biztatott mindenkit, hogy igényelje a szaktanácsadók munkáját, akik nagy segítségére lehetnek minden pedagógusnak.

Kozák András (mb. egyetemi oktató, köznevelési szakértő, ált. igazgató helyettes, Óbudai Nagy László Általános Iskola) a köznevelési intézmények dokumentumait mutatta be, különös tekintettel az SZMSZ-re és a házirendre. Külön kitért arra, hogy ezen dokumentumok harmonizációja nagyon fontos.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.