18
dec
Indri Dániel

Eredményesen lezárult a TÁMOP-3.1.15 Köznevelési reformok operatív megvalósítása elnevezésű kiemelt uniós projekt

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A projekt az Oktatási Hivatal és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) gondozásában valósult meg 2014. augusztus 15. és 2015. november 30. között, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország kormánya társfinanszírozásával, összesen 4 090 000 000 forintból.

Sajtóközlemény – Oktatási Hivatal Projektigazgatóság

Az Oktatási Hivatal a projekt keretében kialakította a pedagógus-előmeneteli rendszer két kiemelkedő jelentőségű eleme – a pedagógusminősítés és a tanfelügyelet – hatékony működési és működtetési feltételeit az informatikai és humánerőforrás biztosításával, a feladatok pontos meghatározásával, a tapasztalatok visszacsatolásával. 2015-ben 10 541 pedagógusminősítési eljárás és 2 335 tanfelügyeleti látogatás megszervezése, továbbá a minősítések esetében a teljes levezénylése történt meg. A projekt vállalása volt a két eljárásban érintettek felkészítése: 766 képzési napon 12 255 pedagógus, 6646 intézményvezető vett részt a képzéseken. 
Megvalósult a pedagógusminősítés és a tanfelügyelet minőségbiztosítási folyamatainak kidolgozása, a szervezés folyamatának és a szakértői tevékenység eredményességének és hatékonyságának vizsgálata is. Az Oktatási Hivatal további feladata volt a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) továbbfejlesztése integrált modulok létrehozásával, az érintettek felkészítésével. A KIR a projekteredmények nyomán egységesebb adatkezelést, több közös támogató funkciót biztosít a felhasználóknak. Csaknem 10 ezer pedagógus vett részt a korszerűsített KIR-t bemutató távoktatásban.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alapvető célja volt a projekt megvalósítása során a pedagógusok tudását, módszertani felkészültségét támogató korszerű tudásmenedzsment-rendszer fejlesztése, az innovációs hajlandóság ösztönzése, valamint a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeihez kapcsolódó oktatási innovációk létrehozása, gyakorlatban történő kipróbálása. A Nemzeti Köznevelési Portálon (Okosportál) megvalósított tudásmenedzsment-rendszeren keresztül széles körben elérhetővé váltak a köznevelés területén megvalósult tartalmi és módszertani fejlesztések eredményei is.
A tudásmenedzsment-rendszer lehetővé teszi az egyes pedagógusok, iskolák jó gyakorlatainak, innovációinak sokrétű megosztását, továbbá a közművelődési, kulturális és közgyűjteményi intézmények által létrehozott, nevelést-oktatást segítő tartalmak, eszközök elérését. A projekt fontos feladatának tekintette, hogy elősegítse a tartalmi szabályozókban (Nat, kerettanterv) megjelenő új tartalmak és szemléletmódok terjesztését. A horizontális tudásmegosztás keretében elősegítette a pedagógusok és az oktatás további szereplői közötti szakmai együttműködéseket, kiemelten kezelve a Nemzeti Pedagógus Kar szakmai tagozatainak és területi szervezeteinek bevonását ebbe a munkába.  
A projekt keretében megvalósult kutatás-fejlesztések fontos alapelve volt, hogy a kutatás és fejlesztés elem szorosan egymásra épüljön: megtörtént az eddig lezajlott fejlesztések, jó gyakorlatok, innovációk feltárása, elemzése és rendszerezése, majd lezajlott az azonosított hiányterületek irányuló fejlesztés. 
A pedagógusok szakmai fejlődését támogató fejlesztések eredményei a projekt megvalósítási ideje alatt létrehozott Nemzeti Köznevelési Portál (Okosportál) jó gyakorlatokat és innovációkat tartalmazó felületén elérhetők.
A tudásmegosztás online felületének létrehozása mellett a projekt nagy hangsúlyt helyezett a pedagógusok közötti személyes tudásmegosztás elősegítésére is. Ennek megfelelően országszerte mintegy 70 rendezvényen nyílt lehetőség jó gyakorlatok megosztására, pedagógiai innovációk megismertetésére és az innováció hajlandóság ösztönzésére.
 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.